Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem FIZAN

Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem jest pierwszą w Polsce instytucją, oferującą najem komfortowych, mieszkań w atrakcyjnych lokalizacjach. Najem odbywa się na zasadach komercyjnych.

Czym jest Fundusz?

Fundusz inwestuje środki w projekty mieszkaniowe. Budynki te muszą charakteryzować się tym, że w ich parterach zaplanowana jest powierzchnia komercyjna, która uzupełnia główną funkcję mieszkaniową.

Fundusz inwestuje poprzez zakup jedynie całych budynków.

Partnerem inwestycyjnym funduszu może być każdy podmiot, który zaproponuje projekt o stopie zwrotu zgodnej ze strategią inwestycyjną.

Kto może korzystać z Funduszu?

  • Samorządy i Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS)

  • Inwestorzy Prywatni

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?

1  

Zwiększanie dostępnej liczby mieszkań na wynajem i profesjonalizacja rynku wynajmu.

2  

Stworzenie rynku inwestorów instytucjonalnych działających w tym segmencie.

3  

Promowanie mieszkań o wysokim standardzie, atrakcyjnej cenie oraz korzystnych lokalizacjach.

Jak wygląda finansowanie FSMnW?

Możliwe formy finansowania to objęcie: akcji, udziałów lub obligacji spółek projektowych powołanych do realizacji projektów inwestycyjnych.

Obszar działania

Projekty mogą być realizowane na terenie całego kraju. Ze względu na zapotrzebowanie ze strony najemców oraz określone standardy związane z komunikacją, wybieramy głównie lokalizacje w dużych miastach: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu czy Gdańsku.

Mieszkania dostępne w ofercie funduszu charakteryzują się wysokim standardem, przystępną ceną oraz atrakcyjną lokalizacją pod względem komunikacji.

No alt text available for image

Okres inwestycyjny:

Budowa powinna zakończyć się w terminie od 1,5 roku do 2 lat (w zaleznosci od projektu). Wynajem mieszkań przewidziany jest na 30 lat.

Struktura udziałów po inwestycji przez fundusz

Fundusz zawsze jest udziałowcem większościowym – w ten sposób zapewnia sobie kontrolę w spółce celowej.

no alternative text available

Ważne informacje

Fundusz może zainwestować w projekt we współpracy z Partnerami Inwestycyjnymi, którzy we własnym imieniu dysponują prawem własności lub prawem użytkowania wieczystego nieruchomości.

Nieruchomości te muszą być zabudowane budynkami o dominującej funkcji mieszkaniowej lub mieć taką możliwość.

Co zrobić, żeby otrzymać finansowanie?

  • W pierwszej kolejności samorządy lub inwestorzy prywatni muszą zgłosić lokalizację, w której planują budowę mieszkań.

  • Po zgłoszeniu Fundusz analizuje te informacje oraz projekty. Na ich podstawie decyduje o formie i wysokości finansowania.

  • Zapraszamy do kontaktu!

FSMnW FIZAN w skrócie:

Rodzaj finansowania:

Mieszkanie na wynajem

Przeznaczenie:

Osoby prywatne

Kwota wsparcia:

Wsparcie pozafinansowe

Zasięg terytorialny:

Polska

Data dostępności:

Bezterminowo

no alternative text available

WAŻNE INFORMACJE

Fundusz może zainwestować w projekt we współpracy z partnerami inwestycyjnymi, którzy we własnym imieniu dysponują prawem własności lub prawem użytkowania wieczystego nieruchomości.

Nieruchomości te muszą być zabudowane budynkami o dominującej funkcji mieszkaniowej lub mieć taką możliwość.

Informacja o klasyfikacji funduszu

Fundusz klasyfikuje się jako fundusz z artykułu 6 zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR), co oznacza, że ryzyko zrównoważonego rozwoju jest uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ryzyko zrównoważonego rozwoju oznacza zdarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem (ESG), które, jeśli wystąpią, mogą spowodować rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Zasady dotyczące uwzględniania ryzyka zrównoważonego rozwoju określa „Strategia wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez PFR TFI S.A.” dostępna w zakładce Zrównoważone inwestowanie.

Zarządzanie Funduszem
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

RFI 1013

Skrócona nazwa funduszu

PFR FSMnW

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji