PFR Starter FIZ

No alt text available for image

Oferta PFR Starter FIZ skierowana jest do spółek znajdujących się we wczesnym etapie rozwoju – w szczególności do tych podmiotów, które planują rozwijać działalność w oparciu o innowacyjne rozwiązania.

Czym jest Fundusz?

Fundusz powstał w ramach programu POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój). Fundusz dysponuje łącznie 782 mln zł. W finansowanie włączeni są wybrani w konkursach ofert pośrednicy finansowi (np. fundusze venture capital), którzy, wspierają finansowane spółki również swoim doświadczeniem i kontaktami, dzięki czemu podmioty te zyskują większe szanse na komercyjny sukces.

Kto może korzystać z Funduszu?

 • Nowe innowacyjne spółki
 • Inwestorzy Prywatni

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?

1  

Wyszukiwanie na krajowym rynku młodych innowacyjnych przedsiębiorstw, które potrzebują kapitału na dalszy rozwój.

2  

Inwestowanie w obiecujące podmioty, które jeszcze nie rozpoczęły działalności.

3  

Zaangażowanie Pośredników Finansowych oraz Inwestorów Prywatnych w podnoszenie innowacyjności firm.

Jak wygląda finansowanie PFR Starter FIZ?

Fundusz przyznaje finansowanie pośrednikowi finansowemu, a następnie ten inwestje w spółkę. Możliwe sa następujące rodzaje finansowania:

 • Pierwsza inwestycja w spółkę – do 2 mln złotych

 • Możliwość kontynuacji inwestycji w spółkę – do 4 mln złotych całkowitego zaangażowania

Obszar działania

Fundusz oferuje wsparcie dla spółek z siedzibą lub oddziałem w Polsce – pod warunkiem, że przewidują one rozwój działalności w Polsce, niezależnie od planów rozwoju na skalę międzynarodową. Siedziba firmy może znajdować się w regionie UE, EOG czy EFTA.

No alt text available for image

Inwestycje realizowane są w ciągu 8 lat: 4 lata przypadają na okres inwestycyjny, a kolejne 4 to faza wychodzenia z inwestycji przez fundusz. Termin każdego z etapów może zostać wydłużony o 2 lata.

Jak działa proces inwestycyjny w PFR Starter FIZ?

 • PFR Starter FIZ wybiera w drodze otwartego i konkurencyjnego procesu Pośredników Finansowych, czyli fundusze venture capital. Następnie przekazuje im środki.

 • Do jednego Pośrednika może trafić kwota od 20 do 50 mln zł.

 • Inwestycja Funduszu może stanowić maksymalnie do 80% kapitalizacji funduszu venture capital, a pozostałe co najmniej 20% muszą wnieść inwestorzy prywatni i zespół zarządzający funduszem (Pośrednikiem Finansowym).

 • Inwestorzy prywatni, PFR Starter FIZ oraz zespół zarządzający podpisują trójstronną umowę inwestycyjną.

 • Zespół zarządzający funduszem venture capital wyszukuje innowacyjne przedsiębiorstwa, ocenia ich biznesplany. Następnie decyduje, komu i w jakiej wielkości przyznać środki. Największe szanse mają spółki w najwcześniejszej fazie rozwoju, do których trafi do 70% inwestycji PFR Starter FIZ.

No alt text available for image

Co zrobić, aby zostać Pośrednikiem Finansowym?

PFR Ventures Sp. z o.o. zarządzająca PFR Starter FIZ ogłasza każdorazowo nabór do programu na stronie internetowej funduszu.

Proces naboru składa się z określonych etapów:

 • Przygotowanie i złożenie przez zainteresowane podmioty aplikacji w procesie naboru. 

 • Ocena złożonych aplikacji i wybór przez Komitet Inwestycyjny PFR Ventures sp. z o.o. najlepszych podmiotów do dalszych analiz.

 • Szczegółowe badanie, obejmujące bezpośrednie spotkania.

 • Wybór Pośredników Finansowych.

PFR Starter FIZ w skrócie:

Typ funduszu:

Fundusz funduszy

Wejścia kapitałowe

Pierwsza inwestycja w spółkę: do 2 mln złotych.
Możliwość kontynuacji inwestycji: do 4 mln złotych.
Proporcja finansowania: max. 80% środki PFR Starter FIZ, min. 20% - środki prywatne

Środki do dyspozycji:

782 mln złotych

Horyzont inwestycyjny:

8 lat (z możliwością wydłużenia o max. 4 lata)

Profil funduszu:

Finansowanie innowacyjnych spółek na najwcześniejszym etapie rozwoju poprzez pośredników finansowych (fundusze venture capital)

Proces inwestycyjny:

Otwarta selekcja Posredników Finansowych realizowana przez PFR Ventures

no alternative text available

WAŻNE INFORMACJE

Więcej szczegółów na temat funduszu PFR Starter FIZ znajdziesz na stronie zarządzającego funduszem - PFR Ventures

Informacja o klasyfikacji funduszu

Fundusz klasyfikuje się jako fundusz z artykułu 6 zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR), co oznacza, że ryzyko zrównoważonego rozwoju jest uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ryzyko zrównoważonego rozwoju oznacza zdarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem (ESG), które, jeśli wystąpią, mogą spowodować rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Zasady dotyczące uwzględniania ryzyka zrównoważonego rozwoju określa „Strategia wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez PFR TFI S.A.” dostępna w zakładce Zrównoważone inwestowanie.

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych

RFI 1437

Skrócona nazwa funduszu

PFR Starter FIZ

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji