Biznes
FEZ
Inwestycje

Perspektywiczne kierunki ekspansji dla polskich firm – gdzie warto inwestować?

03 grudnia 2020, 11:00

Ponad 90% polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych trafia na bliskie geograficznie i kulturowo rynki zagraniczne. Tymczasem szans biznesowych można poszukiwać na różnych, często nieoczywistych rynkach. Raport „W poszukiwaniu okazji inwestycyjnych” prezentuje potencjalnie interesujące kierunki ekspansji zagranicznej dla polskich inwestorów. 

Według najnowszych danych udostępnionych przez Narodowy Bank Polski skumulowana wartość polskich bezpośrednich inwestycji za granicą w 2019 roku wyniosła 96,5 mld zł i była o 4 mld zł wyższa niż rok wcześniej.  Polskie przedsiębiorstwa inwestują głównie w Europie.  Wśród kierunków ekspansji dominują te najlepiej rozpoznane - Szwecja, Niemcy, Hiszpania czy Czechy. Potencjał innych, często odległych rynków jest ogromny, a dalsza ekspansja kapitałowa polskich firm może pomóc w przezwyciężaniu skutków kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią Covid-19. 

„Polska gospodarka i przemysł potrzebują przestrzeni inwestycyjnej, która może zagwarantować rozwój technologiczny i produkcyjny oraz dostęp do surowców. Potrzebują także odwagi i determinacji przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dziś Niemcy i Czechy jako potencjalne kierunki inwestycji są rozwiązaniem dla konserwatywnych inwestorów. Dobrze je znamy i potrafimy bardzo precyzyjnie zdefiniować związane z nimi szanse i zagrożenia. Warto jednak popatrzeć trochę szerzej na naszą część Europy oraz świata i poszukać ciekawych okazji inwestycyjnych” – mówi Ewa Małyszko, prezes PFR TFI.  

Autorzy raportu przygotowali ranking najciekawszych i najbardziej perspektywicznych rynków dla polskich inwestorów. Obok rankingu ogólnego, w którym na podium znalazły się Indie, Malezja i Rumunia, powstały także rankingi sektorowe uwzględniające specyfikę pięciu branż oraz zestawienia perspektywicznych rynków w zależności od motywacji przedsiębiorstwa do inwestowania, tj. poszukiwania większego rynku zbytu lub dostępu do zasobów.  Zgodnie z wynikami rankingu, najbardziej atrakcyjnym kierunkiem dla przetwórców dóbr produkcyjnych oraz firm budowlanych są Indie, dla przetwórców dóbr konsumpcyjnych i firm z sektora ICT – Dania, zaś dla firm handlowych – Korea Południowa.  

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są nieodłącznym elementem globalizacji i internacjonalizacji współczesnych firm. Zgodnie z szacunkami OECD przepływy BIZ w 2020 roku mogą się skurczyć o nawet 30%. Tymczasem to właśnie bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą być istotnym elementem wsparcia gospodarki po recesji wywołanej pandemią Covid-19. Pandemia może skłonić polskie przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych kierunków geograficznych dla inwestycji. Przygotowany raport wraz z rankingami może być cenną wskazówką dla przedsiębiorców.  

„Przedsiębiorstwa mają świadomość tego, że mogą rozwijać się globalnie, inwestując również poza dobrze rozpoznanym już kontynentem europejskim. Dla niektórych firm dużą trudnością jest dostęp do finansowania oraz wysoki poziom ryzyka inwestycji, szczególnie na pozaeuropejskich rynkach wschodzących. W pokonywaniu tych barier może pomóc Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Mimo turbulencji gospodarczych, które obserwujemy na globalnym rynku, Fundusz ocenia kolejne wnioski inwestycyjne zgłoszone przez polskie spółki. Jestem przekonany, że najbliższe miesiące przyniosą wiele ciekawych inwestycji zagranicznych.” – Piotr Kuba, Członek Zarządu ds. inwestycyjnych PFR TFI 

Integralną częścią raportu są także szczegółowo omówione przykłady kilku wybranych firm, które w ostatnich latach inwestowały na rynkach zagranicznych. Raport pozwala poznać motywacje oraz cele biznesowe, a także sposób finansowania poszczególnych transakcji. Wśród nich znajdują się przykłady inwestycji zrealizowanych przy wsparciu Funduszu Ekspansji Zagranicznej. Dzięki współpracy z Funduszem firmy takie jak R22, SaMASZ czy Elemental Holding z sukcesem zrealizowały inwestycje zagraniczne, zdobywając nowe rynki.  

Raport „W poszukiwaniu okazji inwestycyjnych” dostępny jest tutaj

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Formularz kontaktowy

 
  1. administratorem moich danych osobowych jest przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl,
  2. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu ze mną przez PFR TFI, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
  3. moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym,
  4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  5. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia moich danych,
  6. mam możliwość wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną, pod adresem dane.osobowe@pfrtfi.pl.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji