FEZ
Media
Inwestycje

Kolejna inwestycja Funduszu Ekspansji Zagranicznej za oceanem

30 marca 2022, 11:20

Zarządzany przez PFR TFI Fundusz Ekspansji Zagranicznej zainwestował wspólnie z polską spółką technologiczną - Netguru. Projekt dotyczy przejęcia pakietu udziałów w studiu innowacji cyfrowych Pilot 44 z San Francisco.

Poznańska firma technologiczna Netguru, oferująca usługi doradztwa, tworzenia oprogramowania oraz projektowania produktów cyfrowych przejmie mniejszościowy pakiet udziałów w amerykańskim studiu innowacji Pilot 44, specjalizującym się we wdrażaniu innowacji cyfrowych w firmach. Fundusz Ekspansji Zagranicznej będzie partnerem finansowym i zainwestuje w zagraniczną spółkę zależną Netguru. W transakcji uczestniczył też bank Citi Handlowy, a zaangażowani doradcy to James Oury, CLA oraz EY. Jest to już dziewiętnasta inwestycja w portfolio Funduszu Ekspansji Zagranicznej.

Spółka projektowa działa w obszarze konsultingu IT / zarządzania innowacjami, który zgodnie z danymi analityków Gartner  jest na drugim miejscu w sektorze IT pod względem wzrostu wydatków w 2022 roku. Oczekuje się, że segment wzrośnie o 7,9% rocznie do kwoty 1,28 bln USD. Geograficznie to właśnie Ameryka Północna zdominowała światowy rynek. Region odnotowuje wysoki napływ inwestycji w badania i rozwój. Analitycy spodziewają się, że szczególnie duży nacisk położony będzie na rozwój technologii związanych z Internetem rzeczy (IoT) i Big Data. Co więcej, rosnący trend transformacji cyfrowej prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na doradztwo w zakresie oprogramowania [1].

Polski sektor technologiczny posiada już silną pozycję eksportową, a inwestycja Netguru w amerykańską spółkę Pilot 44 jest najlepszym dowodem na to, że polskie firmy działające w tej branży mogą sięgać po więcej i stawać się ważnymi graczami w głównym nurcie transformacji cyfrowej. W trakcie ostatnich dwóch lat nastąpiło ogromne przyspieszenie w obszarach takich jak: technologie wideokonferencji, sztuczna inteligencja, oprogramowanie do pracy zespołowej, płatności cyfrowe czy bezpieczeństwo mobilne. Te trendy powodują, że zmienia się spojrzenie na to, jak firmy podchodzą do rozwoju swojego biznesu, gdyż muszą szybciej niż kiedykolwiek reagować na zachodzące zmiany, a technologie cyfrowe stają się dziś jednym z kluczowych elementów budowania przewagi konkurencyjnej i przyspieszenia wzrostu. Dzięki inwestycji w spółkę Pilot 44, Netguru będzie mogło zaproponować kompleksową ofertę strategicznego doradztwa, m.in. w zakresie wdrażania innowacji i infrastruktury cyfrowej klientom na całym świecie. – mówi Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych w PFR TFI.

Zgodnie z przyjęta strategią Fundusz pozostaje mniejszościowym finansowym inwestorem w projekcie. To polski partner zachowuje dominująca pozycję w projekcie i odpowiada za zarządzanie operacyjne. Taki model działania pozwala Funduszowi wypełniać niszę, jaką jest uczestnictwo w zagranicznej ekspansji kapitałowej polskich firm. Dostarczając stabilne, wieloletnie finansowanie kapitałowe lub dłużne, Fundusz ułatwia polskim przedsiębiorcom przeprowadzenie projektów, których samodzielna realizacja byłaby trudna lub niemożliwa. W ten sposób fundusz odsuwa jedną z najważniejszych barier ekspansji zagranicznej, jaką jest dostęp do finansowania.

Źródła: 

[1] https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/software-consulting-market

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Formularz kontaktowy

 
  1. administratorem moich danych osobowych jest przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl,
  2. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu ze mną przez PFR TFI, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
  3. moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym,
  4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  5. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia moich danych,
  6. mam możliwość wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną, pod adresem dane.osobowe@pfrtfi.pl.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji