FEZ
Inwestycje

Kieruj się na Wschód! Premiera nowego raportu PFR TFI, PwC Polska i KUKE

29 listopada 2023, 11:00

W latach 2018-2022 wartość inwestycji zagranicznych polskich firm urosła z poziomu około 4 mld zł rocznie do imponujących 28 mld zł w 2022 roku. Jednocześnie, patrząc na aktywność polskich firm za granicą w kontekście wielkości całej polskiej gospodarki i relacji inwestycji zagranicznych do PKB, widać, że nie wykorzystują w pełni posiadanego potencjału i dość ostrożnie podchodzą do międzynarodowej ekspansji.

Więcej od polskich firm inwestują konkurenci nie tylko z Niemiec czy Francji, ale także z Czech, Słowenii czy Węgier. Tymczasem zrozumienie możliwości, jakie niosą ze sobą bezpośrednie inwestycje zagraniczne, jest kluczowe dla budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Aby inspirować polskich przedsiębiorców do tego, by z odwagą wykorzystywali swój know-how, doświadczenie i profesjonalizm także na rynkach międzynarodowych i w ten sposób kładli fundamenty pod długoterminowy wzrost swojego biznesu, prezentujemy nasz nowy raport w całości poświęcony tematyce ekspansji zagranicznej.

Już 30 listopada br. zaprezentujemy nasz najnowszy raport „Kierunek: Wschód. Aktualne trendy i atrakcyjne kierunki ekspansji zagranicznej w obliczu zawirowań geopolitycznych”. Będzie to już czwarta edycja raportu na temat rynku bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Raport został opracowany przez PFR TFI i PwC Polska we współpracy z KUKE.

Co zawiera raport?

Raport to kompleksowa analiza potencjalnych szans biznesowych uwzględniająca czynniki makroekonomiczne, geopolityczne i dynamiczne zmiany w światowej gospodarce. To cenny materiał przede wszystkim dla firm, które już prowadzą lub planują międzynarodową ekspansję kapitałową, a także dla dziennikarzy i ekspertów zajmujących się tematyką biznesu międzynarodowego. Opracowanie składa się z kliku części i obejmuje:

  • analizy kluczowych trendów rynkowych,
  • wyniki badań z przedsiębiorcami,
  • ranking atrakcyjnych kierunków inwestycyjnych.

Prezentacja raportu będzie okazją do dyskusji o perspektywach rynków, możliwościach inwestycyjnych polskich firm, a także instrumentach instytucji rozwoju, które pozwalają zwiększać siłę finansową polskich firm na rynkach zagranicznych. Tym tematom przyjrzą się eksperci: Piotr Kuba (PFR TFI), Paweł Oleszczuk (PwC Polska), Katarzyna Różycka (Rohling Suus Logistic) i Janusz Władyczak (KUKE). Debatę poprowadzi dziennikarz PAP, Piotr Rożek.

Uczestnicy debaty odpowiedzą także na zadane pytania. Zagadnienia do dyskusji można zgłaszać pod tym linkiem.

Inspiruje nas biznes

Raport „Kierunek Wschód. Aktualne trendy i atrakcyjne kierunki ekspansji zagranicznej w obliczu zawirowań geopolitycznych” zawiera wnikliwą analizę danych i kompleksowy przegląd kluczowych trendów rynkowych. Jednak opracowanie nie byłoby kompletne bez perspektywy przedsiębiorców. Dlatego na potrzeby opracowania przeprowadziliśmy badania wśród polskich firm obecnych na rynkach zagranicznych, aby zrozumieć ich plany, motywacje, percepcję wyzwań i ryzyk związanych z ekspansją kapitałową. Ich wyniki także zaprezentujemy podczas premiery.

 

Wydarzenie będzie transmitowane na stronie www.biznes.pap.pl. Zapraszamy do śledzenia transmisji oraz zapoznania się z całym raportem, który już wkrótce będzie dostępny również na naszej stronie internetowej.

 

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Formularz kontaktowy

 
  1. administratorem moich danych osobowych jest przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl,
  2. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu ze mną przez PFR TFI, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
  3. moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym,
  4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  5. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia moich danych,
  6. mam możliwość wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną, pod adresem dane.osobowe@pfrtfi.pl.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji