Biznes
FEZ
Inwestycje

Elemental Holding i Fundusz Ekspansji Zagranicznej sfinalizowały wspólny projekt inwestycyjny w Niemczech

27 kwietnia 2023, 14:11

Elemental Holding odkupił 32% udziałów w Recat GmbH od Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzanego przez PFR TFI, stając się właścicielem 100% udziałów niemieckiej spółki. Inwestycja w Niemczech to jedno z pięciu zrealizowanych wspólnie przejęć zagranicznych. To także kolejny zakończony projekt inwestycyjny funduszu – poprzednie dotyczyły współpracy m.in. z technologiczną Grupą R22.

 

W 2018 r. Elemental Holding nabył udziały w niemieckiej spółce Recat wyspecjalizowanej w recyklingu katalizatorów samochodowych. Rok później Fundusz Ekspansji Zagranicznej odkupił 32% udziałów w tej spółce. Transakcja pozwoliła Elemental Holding sfinansować rozwój działalności na najważniejszym europejskim rynku, a także wejść na największy na świecie rynek amerykański.

- Fundusz Ekspansji Zagranicznej od 2017 r. współinwestuje z Elemental Holding na rynkach międzynarodowych. W sumie zrealizowaliśmy wspólnie 5 transakcji w 3 krajach: na Litwie, w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Odkup udziałów spółki Recat przez polskiego partnera to ostatni etap współpracy w ramach projektu realizowanego na rynku niemieckim - mówi Wojciech Jabłoński, menedżer zarządzający inwestycjami, Fundusz Ekspansji Zagranicznej, PFR TFI.

Wcześniej – w październiku 2022 r. – fundusz zakończył 2 projekty inwestycyjne realizowane z grupą R22 S.A. na rynku rumuńskim i chorwackim. Inwestycje te stanowiły pierwszy etap konsekwentnie i z sukcesem realizowanej strategii międzynarodowej ekspansji grupy. Akwizycje, konsolidacja, integracja i rozwój przejętych spółek pozwoliły R22 na zdobycie pozycji lidera rumuńskiego rynku hostingu i domen oraz wicelidera rynku chorwackiego. Dzięki udziałowi funduszu R22 pozyskała finansowanie, a jednocześnie zdywersyfikowała ryzyko i uwiarygodniła swoją pozycję wśród zagranicznych partnerów. Zyskała także doświadczenie, które skutecznie wykorzystuje przy kolejnych transakcjach. Grupa w krótkim czasie z lokalnego gracza stała się liderem rynku w regionie i rozpoczęła ekspansję globalną. Obecnie działa w 180 krajach i 40% jej przychodów pochodzi z rynków zagranicznych.

- Kolejne zakończone z sukcesem projekty inwestycyjne Funduszu Ekspansji Zagranicznej potwierdzają, że oferowane przez nas rozwiązania odpowiadają na potrzeby polskich przedsiębiorców, umożliwiając im prowadzenie ambitnej polityki inwestycyjnej na międzynarodowych rynkach. Udział funduszu w transakcjach pozwala na zwiększenie skali inwestycji i – co bardzo istotne – podział ryzyka związanego z kapitałową ekspansją. Długofalowa perspektywa, zrozumienie biznesu inwestora i dopasowanie rozwiązań do jego specyfiki, a także partnerskie relacje to elementy, które są dla nas bardzo ważne. Takie podejście buduje zaufanie i zapewnia naszym partnerom poczucie większego komfortu w realizacji zagranicznych inwestycji - dodaje Wojciech Jabłoński z PFR TFI.

Partnerzy

Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN zarządzany przez PFR TFI inwestuje wspólnie z polskimi firmami na międzynarodowych rynkach od 2016 r., współfinansując ich zagraniczne projekty inwestycyjne poprzez pożyczki lub objęcie udziałów mniejszościowych z odkupem, na warunkach rynkowych. Fundusz jest inwestorem mniejszościowym, a operacyjne zarządzanie projektem pozostawia w rękach partnera. Fundusz zawarł ponad 20 umów inwestycyjnych. Wartość inwestycji funduszu to ponad 100 mln euro.

Elemental Holding jest jednym z czołowych w skali globalnej producentów strategicznych dla gospodarki surowców, pozyskiwanych w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska, m.in. poprzez przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, katalizatorów samochodowych, obwodów drukowanych oraz metali nieżelaznych. Grupa jest obecna w 15 krajach świata na trzech kontynentach w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Dzięki ambitnej polityce inwestycyjnej Elemental Holding zajmuje coraz silniejszą pozycję w globalnym łańcuchu dostaw strategicznych dla gospodarki surowców.

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Formularz kontaktowy

 
  1. administratorem moich danych osobowych jest przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl,
  2. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu ze mną przez PFR TFI, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
  3. moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym,
  4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  5. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia moich danych,
  6. mam możliwość wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną, pod adresem dane.osobowe@pfrtfi.pl.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji