Biznes
FEZ
Inwestycje

Fundusz Ekspansji Zagranicznej PFR TFI i Enprom inwestują w Niemczech

06 grudnia 2023, 13:45

Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN („Fundusz”), zarządzany przez PFR TFI, zawarł umowę inwestycyjną z Enprom - jednym z największych polskich przedsiębiorstw z sektora budownictwa elektroenergetycznego. W jej ramach Fundusz udzieli finansowania dłużnego o wartości 3,1 mln euro spółce zależnej Enprom w celu intensyfikacji rozwoju na rynku niemieckim. To jedna z pierwszych inwestycji uruchomionego w 2023 r. Funduszu, który kontynuuje misję Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ AN. 

Enprom dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania, budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych, stacji rozdzielczych oraz transformatorowych średnich, wysokich i najwyższych napięć. Enprom przygotowuje także i prowadzi inwestycje elektroenergetyczne, w tym te związane z odnawialnymi źródłami energii, oraz świadczy usługi inspekcyjne i geoprzestrzenne z wykorzystaniem dronów. Firma realizuje kontrakty w Polsce i za granicą. Od 2017 r. działa w Niemczech, gdzie pozyskała znaczące kontrakty od operatorów sieci przesyłowych. Finansowanie z Funduszu umożliwi firmie przyspieszenie realizacji już zakontraktowanych prac oraz pozyskanie nowych zleceń, a w efekcie utrzymanie dwucyfrowego tempa wzrostu na niemieckim rynku. 

- Rynek niemiecki jest bardzo atrakcyjny dla firm takich jak nasza, czyli generalnych wykonawców projektów elektroenergetycznych. Co prawda niełatwo jest na niego wejść ze względu na konieczność certyfikacji i zdobycia lokalnych referencji, ale ten etap w większości mamy już za sobą. Kluczowym atutem tego rynku, oprócz samej jego wielkości, są korzystne warunki realizacji kontraktów. Wiele ryzyk związanych ze wzrostem cen materiałów, rozliczaniem płatności czy pokrywaniem kosztów przestoju w przypadku braku możliwości wyłączenia sieci pozostaje po stronie zamawiającego. To daje firmom wykonawczym duży komfort i przewidywalność. Chcemy wykorzystać biznesowe szanse i przyspieszyć nasz rozwój za Odrą, jednocześnie dywersyfikując ryzyko związane z koncentracją na rynku polskim. Do tego potrzebowaliśmy odpowiedniego finansowania i Fundusz Ekspansji Zagranicznej zaoferował nam odpowiednie rozwiązaniapodkreśla Mariusz Targowski, prezes zarządu Enpromu

Jak wskazują analizy, w najbliższych latach sektor budownictwa elektroenergetycznego w Niemczech będzie się dynamicznie rozwijał. W związku z odejściem od energetyki jądrowej i konwencjonalnej oraz zieloną transformacją przez najbliższą dekadę sieci przesyłowe w tym kraju będą wymagały ogromnych nakładów na rozbudowę i modernizację, co stanowi dużą szansę na rozwój działających tam spółek, takich jak Enprom. Firma działa w Niemczech od kilku lat, zrealizowała istotne kontrakty, posiada referencje, certyfikaty i relacje z największymi firmami z branży przesyłu energii. Jest dobrze przygotowana, żeby tę szansę wykorzystać. Doceniając to strategiczne podejście do ekspansji zagranicznej i analizując dotychczasowe doświadczenie spółki, jej wyniki biznesowe oraz plany rozwoju, postanowiliśmy zaangażować się finansowo w ten projekt. - mówi Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych w PFR TFI.  

Według szacunków, nakłady na infrastrukturę elektroenergetyczną w Niemczech do 2028 r. sięgną ok. 50 mld euro. Na liście priorytetów znajduje się kilkadziesiąt projektów zakładających modernizację już istniejących linii przesyłowych o długości 3 tys. km oraz powstanie nowych o łącznej długości 4,6 tys. km, co wynika ze zmiany modelu wytwarzania energii w Niemczech – energetyka konwencjonalna oraz jądrowa zlokalizowane są na zachodzie oraz południu kraju, natomiast OZE, z którego już teraz pochodzi ponad 50% energii, działają głównie na północy. Co istotne, infrastruktura elektroenergetyczna i związany z nią sektor specjalistycznego budownictwa uznane są przez rząd federalny za obszar strategiczny, w którym projekty realizować mogą wyłącznie firmy z Unii Europejskiej. Pozwala to na osiąganie stabilnych marż i zapewnia bezpieczny rozwój firm budownictwa elektroenergetycznego. 

Kolejna inwestycja FEZ w Niemczech 

Projekt realizowany wspólnie z Enprom to jedna z pierwszych inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, który powstał w 2023 r. w odpowiedzi na zwiększone zainteresowanie polskich przedsiębiorstw kapitałową ekspansją zagraniczną. Jego docelowa kapitalizacja to 600 mln zł. Wcześniej na rynku niemieckim kilkukrotnie inwestował Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN. Realizował on projekty m.in. wspólnie z: 

 • działającą na globalnym rynku urban mining Grupą Elemental – akwizycja niemieckiej spółki, której celem było dostarczenie finansowania na zwiększenie skali działalności grupy na rynku recyklingu katalizatorów samochodowych w Europie Zachodniej oraz wejście na rynek amerykański, 

 • liderem nowoczesnego budownictwa systemowego w Polsce – Grupą Pekabex – przejęcie fabryki w Bawarii, która specjalizuje się w produkcji elementów prefabrykowanych i jest komplementarna do zakładów w Polsce, 

 • deweloperem Victoria Dom – środki zostały przeznaczone na rozwój działalności deweloperskiej, głównie na zakup gruntów w atrakcyjnych lokalizacjach w Berlinie i Lipsku na kolejne inwestycje mieszkaniowe, 

 • jednym z największych operatorów logistycznych w Polsce – Laude Smart Intermodal – utworzenie spółki w Niemczech w celu zwiększenia skali działalności na rynkach zachodnioeuropejskich i poziomu dywersyfikacji przychodów, a także obsługi tras zapewniających wyższe marże. Niemiecka spółka Laude jest również kluczowa dla budowy łańcucha logistycznego między UE a Ukrainą. 

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Formularz kontaktowy

 
 1. administratorem moich danych osobowych jest przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl,
 2. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu ze mną przez PFR TFI, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
 3. moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym,
 4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
 5. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia moich danych,
 6. mam możliwość wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 7. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną, pod adresem dane.osobowe@pfrtfi.pl.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji