PPK - maksimum korzyści przy minimalnych wpłatach

Uczestnicy PPK, których wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotnosci płacy minimalnej, mogą obniżyć wysokość swoich obowiązkowych wpłat z 2% nawet do 0,5%. Biorąc pod uwagę fakt, że pracodawca zawsze finansuje wpłaty w wysokości co najmniej 1,5% wynagrodzenia, taki uczestnik co miesiąc otrzymuje od pracodawcy na swój rachunek PPK aż 3 razy więcej środków niż sam wpłacił.

Zgodnie z ustawą o PPK pracownicy o najniższych dochodach, których wynagrodzenie nie przekracza 120% wysokości płacy minimalnej, mają możliwość obniżenia swoich wpłat do PPK. Co najważniejsze, nawet jeśli zdecydują się na taki krok, pracodawca nie obniży swojej wpłaty i będzie odprowadzał co najmniej 1,5% wynagrodzenia brutto. Od nowego roku płaca minimalna w Polsce będzie wynosiła 3010 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że z możliwości obniżenia wpłaty podstawowej będzie mogła skorzystać większa grupa pracowników. Od nowego roku z tej możliwości będą mogły skorzystać osoby, których wynagrodzenie nie przekracza 3612 zł brutto.

Przeanalizujmy to na przykładzie.

Przy wynagrodzeniu w wysokości 3500 zł brutto standardowa wpłata podstawowa pracownika (2%) wynosiłaby 70 zł, a wpłata pracodawcy 52,5 zł. W sumie miesięczne oszczędności na rachunku PPK wyniosłyby 122,50 zł.

Jeśli natomiast uczestnik zdecyduje się odkładać 0,5%, będzie wpłacał na PPK tylko 17,5 zł, do których 52,5 zł dołoży pracodawca. W ten sposób co miesiąc na rachunek trafi 70 zł, a po pierwszym roku razem z dopłatami od państwa na rachunku PPK zgromadzi 1330 zł. Sam w tym czasie wpłaci tylko 210 zł. Warto jednak pamiętać, że przy obniżeniu wpłat pracownika dopłaty od państwa można otrzymać pod warunkiem, że nie przekroczymy limitu 120% wysokości płacy minimalnej w danym miesiącu. Po 10 latach oszczędzania uczestnik może zgromadzić na rachunku ponad 14 427 złotych. Warto przypomnieć, że wpłaty uczestnika wyniosą w tym czasie 2 385 zł.

To doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto samodzielnie nie może pozwolić sobie na odkładanie większych kwot. Przy relatywnie niewielkim wkładzie własnym w długim terminie uczestnik może zgromadzić kwotę, która będzie dla niego solidnym zabezpieczeniem finansowym.

Data publikacji:   28 grudnia 2021
Udostępnij artykuł:  

Autor artykułu


Piotr Sawczuk

Piotr Sawczuk

W PFR TFI odpowiada za relacje z klientami PPK. Wspiera pracodawców podczas wdrażania programu, m.in. prowadzi szkolenia dla kadr i załogi. Karierę zawodową zaczynał w1994 r., w Domu Maklerskim PKO BP, następnie pracował w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, zaczynając od Pioneer - pierwszego działającego w Polsce TFI. Aktywnie uczestniczył we wdrożeniach produktów emerytalnych i oszczędnościowych: planów systematycznego oszczędzania, IKE, IKZE, PPE. Rynek kapitałowy traktuje nie tylko jako swoją pracę, lecz także wielką pasję.

Mogą zainteresować Cię też inne nasze publikacje na podobny temat
Wypłacając środki z PPK, nie musisz rezygnować z dalszego oszczędzania

Wypłacając środki z PPK, nie musisz rezygnować z dalszego oszczędzania

Pracownicze Plany Kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania, stworzony z myślą o budowaniu zabezpieczenia finansowego na przyszłość. I choć długoterminowe oszczędzanie to główne założenie PPK, program daje jednocześnie duże możliwości skorzystania ze zgromadzonych środków wcześniej. Warto jednak pamiętać, że nawet wcześniejsza wypłata lub zwrot środków nie oznaczają rezygnacji z dalszego oszczędzania.

15 czerwca 2021, Piotr Sawczuk

Gdzie najwięcej chętnych na oszczędzanie w PPK?

Gdzie najwięcej chętnych na oszczędzanie w PPK?

Dobiega końca ostatni, czwarty etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Za nami uruchomienie programu w sektorze publicznym, a już niebawem minie termin na podpisanie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK w firmach zatrudniających mniej niż 19 pracowników.

26 kwietnia 2021, Monika Andrzejczyk

Jak mogę skorzystać z PPK?

Jak mogę skorzystać z PPK?

PPK to powszechny i dobrowolny program długoterminowego oszczędzania. Powstał, by pomóc Polakom zabezpieczyć ich przyszłość – przede wszystkim w momencie, kiedy przestaną być aktywni zawodowo. Jednak wielu zapomina, że PPK nie jest typowym programem emerytalnym, a zgromadzone oszczędności mogą stanowić poduszkę finansową, z której można skorzystać w wielu sytuacjach.

09 lutego 2021, Piotr Sawczuk

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji