PPK – z myślą o przyszłości rodzin

Jeden z naszych klientów - Związek Dużych Rodzin Trzy Plus – został wyróżniony nagrodą portalu Moje PPK przyznawaną w ramach programu „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca”. Jest to wyróżnienie za szczególne zaangażowanie we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pracownicy organizacji bardzo licznie przystąpili do programu, ale dla związku PPK to coś więcej niż tylko system długoterminowego oszczędzania dla pracowników. Traktują je jako jeden z istotnych instrumentów wspierających rodziców, a także dorosłe pracujące dzieci pochodzące z dużych rodzin w budowaniu długofalowej stabilności finansowej.

Wręczenie nagród podczas IV gali Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca było dla nas okazją, by porozmawiać z Agata Arciszewską i Radosławem Waszkiewiczem nie tylko na temat wdrożenia PPK, lecz także misji Związku Dużych Rodzin Trzy Plus oraz roli edukacji finansowej w realizowanych przez niego programach.

Na wstępie przede wszystkim gratulujemy wyróżnienia. Bardzo cieszymy się, że możemy współpracować i że zespół Związku Dużych Rodzin tak licznie przystąpił do programu. Partycypacja na poziomie około 60% to wynik znacznie wyższy od średniej. Co Państwa zdaniem zdecydowało o tak dobrym rezultacie?

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus jest organizacją społeczną skupiającą duże rodziny z całej Polski. Obecnie razem z dziećmi do organizacji należy blisko 40 tysięcy osób. Nasze stowarzyszenie zajmuje się promowaniem wizerunku dużych rodzin oraz rozwiązaniami wspierającymi politykę prorodzinną w każdym możliwym wymiarze. Pracownicze Plany Kapitałowe traktujemy jako jeden z instrumentów wspierających rodziców, a także pracujące dorosłe dzieci pochodzące z dużych rodzin w budowaniu długofalowej stabilności finansowej. W dużych rodzinach obserwujemy wysoki poziom świadomości finansowej wynikający z naszej codzienności. Każdą złotówkę oglądamy dwa razy, stąd wynika wysoka partycypacja – wiemy, że to się opłaca.

Związek przystąpił do PPK w czwartym etapie wdrożenia. A więc mogli Państwo wcześniej przyjrzeć się większym organizacjom, które wcześniej uruchomiły program. Jak z Państwa perspektywy wyglądał ten proces? Czy było coś, co było zaskoczeniem?

Z uwagi na wielkość organizacji oraz liczbę realizowanych przez nas na co dzień działań i projektów samo przystąpienie do PPK związane z wyborem instytucji oraz formalnym procesem było dla nas nowością. Pozytywnym zaskoczeniem było to, że mogliśmy liczyć na pomoc ze strony PFR TFI na każdym kroku, dzięki czemu nie czuliśmy się zagubieni we wszystkich formalnościach.

A jak pracownicy oceniają udział w programie? Jakie są ich opinie o oszczędzaniu w PPK?

Najlepszym potwierdzeniem, że program cieszy się dobrą opinią i zaufaniem jest fakt, że poza tylko jedną osobą nikt, kto przystąpił do programu, nie wycofał się z niego. Wszyscy pozostali pracownicy zadeklarowali kontynuację uczestnictwa w PPK. Możliwość zobaczenia realnie odłożonych środków wspiera proces partycypacji.

Związek działa na rzecz wielodzietnych rodzin. Między innymi prowadzą Państwo szkolenia i warsztaty poświęcone tematyce aktywności zawodowej rodziców. A stąd tylko krok do zagadnień związanych z edukacją finansową i ekonomiczną. Czy planują Państwo wykorzystać PPK, aby mówić nie tylko swoim pracownikom, ale też wszystkim, z którymi współpracujecie, o potrzebie długoterminowego oszczędzania na przyszłość?

Edukacja ekonomiczna jest jednym z celów, jakie postawiliśmy sobie na najbliższy rok w ramach rozwijanej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz rodziców. PPK są świetnym przykładem tego, jak można lokować środki finansowe w celu zabezpieczenia się na przyszłość. Dlatego z pewnością będziemy wykorzystywać w trakcie zajęć możliwość wykorzystania tego programu jako narzędzia do budowania alternatywnych źródeł zabezpieczenia swojej emerytury.

A gdyby ktoś ze znajomych czy rodziny - bliższej lub dalszej - miał wątpliwości czy przystępować do PPK. Co by im Państwo doradzili?

O tym, że należy odpowiedzialnie myśleć o swojej emeryturze, nie trzeba przekonywać żadnego z rodziców, bo każdy z nas chciałby zapewnić godne życie sobie, swojemu współmałżonkowi i dzieciom. Tym, co dało nam poczucie bezpieczeństwa w zakresie gromadzonych środków, jest fakt, że w PFR TFI zarządzają nimi eksperci, o czym świadczą dobre wyniki funduszy. Jednocześnie warto uwzględnić, że środki gromadzone na indywidualnym rachunku są inwestowane i cały czas pracują, a także dziedziczone, czyli można je przekazać np. dzieciom lub żonie, mężowi jako formę zabezpieczenia ich na przyszłość. Dla oszczędzającego ważne jest też to, że kwota przekazywana do PPK stanowi niewielki procent miesięcznego wynagrodzenia, więc nie obciąża to budżetu, ale już po kilku miesiącach oszczędzania możemy zobaczyć realną kwotę, którą w przypadku trudnych czasów będzie można nawet wypłacić wcześniej.

Dziękuję za rozmowę.

Data publikacji:   26 kwietnia 2022
Udostępnij artykuł:  

Autor artykułu


Natalia Soldecka

Specjalizuje się marketingu produktów inwestycyjnych oraz digital marketingu. W PFR TFI wspiera komunikację z różnymi grupami interesariuszy. Współtworzy materiały informacyjne i edukacyjne oraz analizy rynkowe dotyczące różnych form inwestowania. Jest absolwentką Uniwesytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów PR i komunikowania strategicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Aktualnie jest doktorantką w Katedrze Teorii Zarządzania SGH.

Mogą zainteresować Cię też inne nasze publikacje na podobny temat
PPK - maksimum korzyści przy minimalnych wpłatach

PPK - maksimum korzyści przy minimalnych wpłatach

Uczestnicy PPK, których wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotnosci płacy minimalnej, mogą obniżyć wysokość swoich obowiązkowych wpłat z 2% nawet do 0,5%. Biorąc pod uwagę fakt, że pracodawca zawsze finansuje wpłaty w wysokości co najmniej 1,5% wynagrodzenia, taki uczestnik co miesiąc otrzymuje od pracodawcy na swój rachunek PPK aż 3 razy więcej środków niż sam wpłacił.

28 grudnia 2021, Piotr Sawczuk

Systematyczność – przepis na skuteczne oszczędzanie

Systematyczność – przepis na skuteczne oszczędzanie

Według danych Eurostatu z 2019 r. Polacy byli trzecim najmniej oszczędzającym narodem w Unii Europejskiej. Podczas gdy średnia europejska na koniec 2019 r. wynosiła 12,5%, w Polsce stopa oszczędności gospodarstw domowych to 3,6%. Z oszczędzaniem długoterminowym również nie jest lepiej. Według badań Fundacji Kronenberga, choć 80% gospodarstw domowych posiada nadwyżki finansowe, tylko 10% oszczędza na emeryturę.

12 sierpnia 2021, Piotr Sawczuk

Ile mogę zaoszczędzić w PPK?

Ile mogę zaoszczędzić w PPK?

Oszczędzanie na przyszłość można pod pewnymi względami porównać z budową domu czy projektem biznesowym – składa się z etapów, podczas jego realizacji musimy uwzględnić wiele czynników zewnętrznych, a po drodze mogą się pojawić pewne bariery. Jednak, jeśli odpowiednio się przygotujemy, osiągniemy zamierzony efekt. Jak tego dokonać? Jednym z kluczowych elementów jest jasno określony cel, który motywuje i pozwala skoncentrować się na realizowanych zadaniach. Podobnie w oszczędzaniu - perspektywa konkretnych środków na rachunku pomaga utrzymać dyscyplinę i regularnie odkładać środki na przyszłość.

21 lipca 2020, Monika Andrzejczyk

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji