Gdzie najwięcej chętnych na oszczędzanie w PPK?

Dobiega końca ostatni, czwarty etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Za nami uruchomienie programu w sektorze publicznym, a już niebawem minie termin na podpisanie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK w firmach zatrudniających mniej niż 19 pracowników.

Po pierwszych trzech etapach wdrożenia partycypacja wyniosła nieco ponad 30%. Jednak w części branż więcej pracowników decyduje się na oszczędzanie w PPK. Które z branż znalazły się w czołówce?

Jeśli przyjrzymy się danym o uczestnictwie w PPK w różnych branżach, zauważymy, że w kilku z nich partycypacja jest zdecydowanie wyższa od średniej. Na pierwsze miejsce wysuwają się podmioty działające w ubezpieczeniach, reasekuracji i fundusze emerytalne. W tej branży prawie 63% uprawnionych pracowników przystąpiło do programu. Niewiele mniejszym zainteresowaniem PPK cieszy się w branży wspomagającej usługi finansowe – tu partycypacja przekracza 60%. Na podium w zestawieniu znalazła się jeszcze branża usług związanych z przetwarzaniem informacji, w której 47% uprawnionych pracowników oszczędza w PPK. Tak wysoki wynik właśnie w tych branżach nie jest zaskoczeniem. Pracownicy firm zajmujących się finansami mają dużą wiedzę na tematy związane z funkcjonowaniem pieniądza czy oszczędzaniem długoterminowym. To ułatwiało im poznanie programu oraz ocenienie korzyści, jakie wynikają z uczestnictwa.

Wysoki poziom zainteresowania programem obserwujemy również w branży IT, reklamy i badań rynku, telekomunikacji oraz doradczej. Wszystkie zanotowały wynik powyżej 40%.

Branże z najwyższą partycypacją PPK

Edukacja to podstawa

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu programu widzimy, że jednym z czynników, który istotnie wpływał na poziom partycypacji był dostęp do rzetelnych informacji o programie. W firmach, do których dotarliśmy ze szkoleniami, więcej pracowników zostało uczestnikami PPK. Ten przykład pokazuje wyraźnie, że w dalszym ciągu potrzebna jest edukacja na temat zasad i korzyści programu. W mojej ocenie kontynuacja kampanii edukacyjnych i informacyjnych w dłuższej pespektywie przyczyni się do stopniowego zwiększania partycypacji w PPK.

Świecić przykładem

Jak się okazuje jeszcze większe zainteresowanie programem występuje w instytucjach, które odpowiadają za jego prawidłowe funkcjonowanie. Niekwestionowanym liderem jest Polski Fundusz Rozwoju, w którym do programu przystąpili wszyscy pracownicy. Na oszczędzanie w PPK zdecydowało się także 77% pracowników Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i 61% pracowników Ministerstwa Finansów. W Komisji Nadzoru Finansowego chęć uczestniczenia w PPK zgłosiło 68% uprawnionych do tego pracowników .

Tak wysokie wyniki pokazują, że pracownicy tych instytucji, którzy najlepiej znają ten program, doskonale zdają sobie sprawę, jakie korzyści niesie i wierzą w niego. To z pewnością może być sygnałem dla innych uprawnionych, że warto oszczędzać w PPK i w ten sposób zadbać o zabezpieczenie swojej przyszłości.

Data publikacji:   26 kwietnia 2021
Udostępnij artykuł:  

Autor artykułu


no alternative text available

Monika Andrzejczyk

Menedżer ds. PPK w PFR TFI. Zajmuje się wdrożeniami PPK, nadzoruje współpracę z agentem transferowym, bezpośrednio współpracuje z klientami PPK Przez wiele lat zarządzała projektami związanymi z funkcjonowaniem serwisów internetowych dla uczestników oraz pracowników dystrybucji funduszy inwestycyjnych, a także wdrażaniem pracowniczych programów emerytalnych, IKE i IKZE.

Mogą zainteresować Cię też inne nasze publikacje na podobny temat
Jak mogę skorzystać z PPK?

Jak mogę skorzystać z PPK?

PPK to powszechny i dobrowolny program długoterminowego oszczędzania. Powstał, by pomóc Polakom zabezpieczyć ich przyszłość – przede wszystkim w momencie, kiedy przestaną być aktywni zawodowo. Jednak wielu zapomina, że PPK nie jest typowym programem emerytalnym, a zgromadzone oszczędności mogą stanowić poduszkę finansową, z której można skorzystać w wielu sytuacjach.

09 lutego 2021, Piotr Sawczuk

Ile mogę zaoszczędzić w PPK?

Ile mogę zaoszczędzić w PPK?

Oszczędzanie na przyszłość można pod pewnymi względami porównać z budową domu czy projektem biznesowym – składa się z etapów, podczas jego realizacji musimy uwzględnić wiele czynników zewnętrznych, a po drodze mogą się pojawić pewne bariery. Jednak, jeśli odpowiednio się przygotujemy, osiągniemy zamierzony efekt. Jak tego dokonać? Jednym z kluczowych elementów jest jasno określony cel, który motywuje i pozwala skoncentrować się na realizowanych zadaniach. Podobnie w oszczędzaniu - perspektywa konkretnych środków na rachunku pomaga utrzymać dyscyplinę i regularnie odkładać środki na przyszłość.

21 lipca 2020, Monika Andrzejczyk

Kiedy przystąpić do PPK?

Kiedy przystąpić do PPK?

Dla kogo jest PPK? W jakim wieku najlepiej przystąpić do programu? Te pytania zadaje sobie wielu z nas. Nasz ekspert wyjaśnia, dlaczego każdy moment jest dobry na rozpoczęcie oszczędzania.

16 czerwca 2020, Monika Andrzejczyk

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji