Nie czekaj z zawarciem umowy o zarządzanie PPK na oficjalne wezwanie!

Po czterech etapach wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych aktywny program PPK funkcjonował w 265 tys. firmach i instytucjach. Dzięki temu ponad 2 mln pracowników rozpoczęło oszczędzanie na swoją przyszłość. Jednocześnie ponad 670 tysięcy podmiotów zatrudniających nie utworzyło w terminie PPK pomimo takiego obowiązku. Przypominamy, że umowę o zarządzanie mogą podpisać w każdej chwili.

Jeśli z różnych przyczyn firma nie dopełniła wszystkich formalności w terminie właściwym dla swojej grupy i nie zawarła umowy zarządzanie i prowadzenie PPK, wciąż ma możliwość, by utworzyć PPK dla swoich pracowników.

Już wkrótce o obowiązku utworzenia PPK przypomni PFR, który na początku listopada zacznie wysyłkę monitów, w których wezwie pracodawców do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową, czyli PFR TFI, lub przedstawienia potwierdzenia zawarcia umowy z inną instytucją finansową uprawnioną do zarządzania PPK Powiadomienia trafią do pracodawców za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Umowa PPK online

Zachęcam firmy, które jeszcze nie zawarły umowy o zarządzanie PPK, aby nie czekały na formalne wezwanie. Umowę można podpisać w każdej chwili. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego stresu w momencie, kiedy bardzo dużo firm będzie chciało zawrzeć umowę.

Najprostszym sposobem jest skorzystanie z serwisu:

https://umowappk.pfrtfi.pl/

Za jego pomocą każdy pracodawca może z dowolnego miejsca podpisać umowę o zarzadzanie PPK w zaledwie kilkanaście minut. Do wypełnienia formularza elektronicznej umowy wystarczy przygotować kilka informacji: podstawowe dane firmy (pełną nazwę i NIP), dane osób upoważnionych do podpisania umowy w imieniu firmy oraz osób, które będą koordynować wdrożenie i kontaktować się z instytucją finansową. Na tym etapie pracodawca zdecyduje także, czy będzie finansował tylko wpłaty podstawowe czy również wpłaty dodatkowe. Do zatwierdzenia umowy nie trzeba mieć nawet podpisu elektronicznego, gdyż uwierzytelnia się ją za pomocą hasła SMS.

Pełna instrukcja korzystania z platformy do zawierania umów o zarządzanie dostępna jest tutaj.

Po podpisaniu umowy o zarządzanie PPK z PFR TFI, wszyscy nasi klienci otrzymują dostęp do wygodnego serwisu iPPK, który pomoże im w bieżącej obsłudze programu. Za jego pośrednictwem możliwe będzie zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników, a także przekazywanie listy wpłat do PPK i obsługiwanie wybranych dyspozycji pracowników.

O czym powinien pamiętać pracodawca?

Zawierając umowę o zarządzanie PPK po ustawowym terminie, należy pamiętać o wypełnieniu standardowych obowiązków informacyjnych wobec pracowników i zapewnieniu im dostępu do rzetelnych informacji o PPK, na podstawie których będą mogli podjąć świadomą decyzję o uczestnictwie. W PFR TFI zapewniamy wszystkie niezbędne materiały dla pracodawcy i pracowników. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w zakładce PPK dla pracodawcy.

Kary za brak PPK

W wezwaniu wysyłanym przez PFR znajdzie się jeszcze jedna, bardzo ważna informacja, a mianowicie o sankcjach przewidzianych za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o PPK. Zgodnie z nią niepodpisanie umowy o zarządzanie PPK zagrożone jest karą grzywny, która może wynieść do 1,5% funduszu wynagrodzeń pracodawcy w roku obrotowym poprzedzającym niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Data publikacji:   21 października 2021
Udostępnij artykuł:  

Autor artykułu


no alternative text available

Monika Andrzejczyk

Menedżer ds. PPK w PFR TFI. Zajmuje się wdrożeniami PPK, nadzoruje współpracę z agentem transferowym, bezpośrednio współpracuje z klientami PPK Przez wiele lat zarządzała projektami związanymi z funkcjonowaniem serwisów internetowych dla uczestników oraz pracowników dystrybucji funduszy inwestycyjnych, a także wdrażaniem pracowniczych programów emerytalnych, IKE i IKZE.

Mogą zainteresować Cię też inne nasze publikacje na podobny temat
PPK – sposób na dobry benefit pracowniczy

PPK – sposób na dobry benefit pracowniczy

Około 380 tysięcy – tyle wynosi liczba wakatów w polskich firmach. Co więcej, eksperci spodziewają się, że w kolejnych latach braki kadrowe staną się jednym z głównych problemów pracodawców. W związku z tym z punktu widzenia pracodawców kluczowe stanie się stworzenie takiego systemu zachęt i benefitów, który z jednej strony będzie odpowiadał oczekiwaniom pracowników, a z drugiej będzie integralną częścią strategii przedsiębiorstwa – podkreślali uczestnicy debaty „Zmiana percepcji benefitów w drugim roku pandemii” w czasie Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Z pomocą pracodawcom mogą przyjść Pracownicze Plany Kapitałowe.

27 września 2021, Piotr Sawczuk

Nie zdążyłem w terminie utworzyć PPK w swojej firmie, co dalej?

Nie zdążyłem w terminie utworzyć PPK w swojej firmie, co dalej?

Za nami ostatnia faza wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. W tym etapie programem zostały objęte podmioty sektora publicznego oraz firmy zatrudniające maksymalnie 19 pracowników. Pracodawcy przystępujący do PPK mieli obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie do 26 marca (sektor publiczny) lub 23 kwietnia (firmy).

20 maja 2021, Monika Andrzejczyk

Kiedy utworzyć PPK w nowej firmie?

Kiedy utworzyć PPK w nowej firmie?

Każdego dnia w Polsce powstaje około 1000 firm – tak wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej. W trakcie pierwszego kwartału tego roku zarejestrowano ponad 85 tysięcy nowych podmiotów. Rozpoczęcie własnej działalności wiąże się z pewnymi formalnościami. Przedsiębiorcy często pytają też o Pracownicze Plany Kapitałowe. W artykule omówię najważniejsze zasady związane z utworzeniem PPK w nowo powstałej firmie.

25 maja 2021, Jarosław Froncz

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji