Koncepcja inwestycji zagranicznej – pierwszy krok do współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej

Często można spotkać się z opinią, że ekspansja zagraniczna jest jednym z najlepszych sposobów na rozwój firmy. Trudno się z tym nie zgodzić, gdyż pozwala rozszerzyć kanały dystrybucji, dotrzeć do nowych klientów, przejąć konkurentów lub uzyskać lepsza efektywność produkcji. Każdego roku na kapitałową ekspansję zagraniczną decyduje się około 30 polskich firm. Firmy, które chciałyby wejść na rynek międzynarodowy przy wsparciu Funduszu Ekspansji Zagranicznej, powinny zacząć od pomysłu – koncepcji na swój międzynarodowy biznes.

Pomysł na międzynarodowy biznes

Przedstawienie wstępnej koncepcji inwestycji zagranicznej to pierwszy krok do nawiązania współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej (FEZ). Zanim zdecydujemy, czy fundusz może udzielić finansowania, chcemy poznać najważniejsze założenia projektu, a także polską firmę, jej doświadczenie, model biznesowy, wyniki finansowe i zespół, który ja tworzy.

Ogólna koncepcja inwestycji jest przedmiotem naszej analizy, jeśli na tym etapie uznamy, że pomysł jest perspektywiczny, przechodzimy do kolejnego etapu, podczas którego zapoznajemy się ze szczegółową koncepcją. Powinna ona obejmować: m.in. pełny biznesplan, analizę rynkową, projekcje finansowe, a także planowaną strukturę własnościową. Te elementy planu są niezbędne, by ocenić szanse na biznesowe powodzenie projektu oraz oszacować ryzyko inwestycji. Opracowanie tak szczegółowego planu pozwala polskim partnerom odpowiednio przygotować się do inwestycji – zbadać rynek, na którym chcemy inwestować, określić własne cele i zamierzenia i wreszcie dopasować odpowiednie finansowanie.

Wybór finansowania inwestycji zagranicznej

Fundusz Ekspansji Zagranicznej oferuje finasowanie inwestycji zagranicznej w dwóch formach: pożyczki albo objęcia akcji lub udziałów w zagranicznej spółce zależnej. W pierwszym przypadku może to być pożyczka zabezpieczona aktywami projektu zagranicznego lub niezabezpieczona - podporządkowana, konwertowana (finansowanie hybrydowe/ instrumenty strukturyzowane). Obejmując udziały w spółce zależnej, fundusz zawsze jest partnerem mniejszościowym, co oznacza, że nasze zaangażowanie nie może przekroczyć 50% wartości projektu. Przy wyborze tego rozwiązania polski partner ma możliwość odkupienia udziałów funduszu po cenie rynkowej lub na warunkach ustalonych w umowie inwestycyjnej.

W zależności od tego, jak duża jest skala projektu cały proces oceny koncepcji inwestycji trwa około 2-3 miesięcy. Jest to czas potrzebny na to, aby zweryfikować przedstawione założenia. Jeśli zaprezentowana koncepcja inwestycji spełnia wymogi inwestycyjne funduszu, a partnerzy uzgodnią warunki współpracy, kolejnym krokiem jest negocjacja i podpisanie umowy inwestycyjnej oraz wypłata finansowania przez fundusz.

Dobre przygotowanie to podstawa

Współpracując z firmami z różnych sektorów, które zdecydowały się na kapitałową ekspansję na różne rynki zagraniczne, widzimy, jak ważnym etapem w procesie planowania inwestycji jest dokładne poznanie specyfiki działania biznesu w miejscu, w którym planujemy ulokować inwestycję. G. Hofstede udowodnił, że kultura narodowa wywiera silny wpływ na główny nurt działalności biznesowej. Również badania w zakresie finansów kulturowych potwierdzają, że inwestorzy pochodzący z różnych rejonów geograficznych i wywodzący się z różnych kultur podejmują różne decyzje inwestycyjne, a także inaczej podchodzą do kwestii takich jak ryzyko. Do tego dochodzą jeszcze uwarunkowania prawne, polityczne i podatkowe – w zależności od wybranego kierunku ekspansji mogą się różnić przepisy dotyczące prowadzenia działalności przez obcokrajowców, formy opodatkowania czy strategie cenowe działające na rynku.

Dlatego przed rozpoczęciem każdej inwestycji zagranicznej obowiązkowym punktem dla każdego inwestora jest wnikliwe poznanie rynku docelowego, które pozwoli dopasować naszą ofertę i plan biznesowy do potrzeb i oczekiwań lokalnych klientów. Całościowe podejście do projektu i uwzględnienie czynników biznesowych, uwarunkowań prawnych i podatkowych, jak i elementów kulturowych stanowi podstawę koncepcji inwestycji zagranicznej. Solidne przygotowanie to jeden z elementów międzynarodowego sukcesu firmy.

Data publikacji:   30 czerwca 2021
Udostępnij artykuł:  

Autor artykułu


Anna Para, Natalia Soldecka

Anna Para posiada kilkuletnie doświadczenie w badaniach rynkowych i marketingowych. W PFR TFI odpowiada za komunikację marketingową produktów finansowych. Łączy pracę zawodową z działalnością naukową. Do jej zainteresowań badawczych należy internacjonalizacja przedsiębiorstw oraz zarządzanie międzynarodowe. Z wykształcenia jest ekonomistką, ukończyła kierunki Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Natalia Soldecka Specjalizuje się marketingu produktów inwestycyjnych oraz digital marketingu. W PFR TFI wspiera komunikację z różnymi grupami interesariuszy. Współtworzy materiały informacyjne i edukacyjne oraz analizy rynkowe dotyczące różnych form inwestowania. Jest absolwentką Uniwesytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów PR i komunikowania strategicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Aktualnie jest doktorantką w Katedrze Teorii Zarządzania SGH.

Mogą zainteresować Cię też inne nasze publikacje na podobny temat
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a zrównowazony rozwój

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a zrównowazony rozwój

W 2015 r. przywódcy 193 krajów członkowskich ONZ wskazali 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs), które w wymiarze globalnym najbardziej zróżnicowany i powszechny plan działania to plan działania na rzecz przemian i przeobrażeń świata, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń.

21 czerwca 2021, Ewa Małyszko

Polskie firmy budowlane podbijają Zachód

Polskie firmy budowlane podbijają Zachód

Polska branża budowlana jest jednym z tych sektorów gospodarki, która od lat prężnie się rozwija. Wynika to między innymi z coraz lepszej sytuacji społeczno-gospodarczej, która pozytywnie wpływa na popyt. Obecnie rynek budowlany przyczynia się do tworzenia około 10% PKB Polski. Na rodzimym rynku znajdziemy przykłady wielu firm o różnej specjalizacji. Obok firm wykonawczych, deweloperów i inwestorów na rynku działa szereg producentów materiałów budowlanych, czy też organizacji branżowych.

11 czerwca 2021, Anna Para

Wpływ pandemii na inwestycje zagraniczne – perspektywy na przyszłość

Wpływ pandemii na inwestycje zagraniczne – perspektywy na przyszłość

Minął już ponad rok od kiedy borykamy się z pandemią Covid-19 w Europie. To ponad 12 miesięcy niepewności i ciągłych zmian nie tylko w życiu każdego z nas, ale także w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i gospodarki. I choć nie znamy jeszcze wszystkich konsekwencji pandemii, a wiele pytań dotyczących przyszłości pozostaje bez odpowiedzi, to już teraz z perspektywy ostatnich doświadczeń postanowiłem podzielić się refleksją dotyczącą tego, jak pandemia wpływa na inwestycje zagraniczne polskich firm.

12 kwietnia 2021, Piotr Kuba

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji