Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a zrównowazony rozwój

W 2015 r. przywódcy 193 krajów członkowskich ONZ wskazali 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs), które w wymiarze globalnym najbardziej zróżnicowany i powszechny plan działania to plan działania na rzecz przemian i przeobrażeń świata, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń.

Ostatni rok obfitował w wydarzenia związane ze zdrowiem i klimatem (pandemia, pożary trawiące Australię i Kalifornię, wycinka milionów hektarów lasów deszczowych Amazonii, ocieplenie w Arktyce), które w skali globalnej przetestowały odporność rządów i społeczeństw do granic możliwości. W efekcie rok 2020 zbudował silną narrację dotyczącą inwestowania w sposób zrównoważony. Jednocześnie globalny kryzys gospodarczy, zdrowotny i społeczny będący efektem rozprzestrzeniającej się pandemii spowodował, że osiągniecie celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030 stało się jeszcze trudniejsze [1]. Pandemia wystawiła na próbę współpracę rozwojową, a także zmieniła praktyki pracy, partnerstwa, modele biznesowe

Jak wynika z raportu KPMG prawie 70% firm łączy swoją działalność z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Co więcej, dążenie do włączenia aspektów środowiskowych społecznych i ładu korporacyjnego przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych staje się istotne dla coraz liczniejszego grona inwestorów. Według raportu MSCI aż 73% inwestorów chce zwiększyć inwestycje w ESG tylko do końca 2021 r. Czy ten trend obejmie także bezpośrednie inwestycje zagraniczne?

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są wymieniane jako jeden z kluczowych czynników służących osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Są też głównym sposobem finansowania Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju [2]. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych wynika stąd, iż generują najwięcej międzynarodowych przepływów kapitału do krajów rozwijających się, a także sprzyjają rozwojowi inwestycji prywatnych. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą sprzyjać tworzeniu miejsc pracy, zwiększać zdolność produkcyjną, umożliwiać lokalnym firmom uzyskanie dostępu do nowych rynków międzynarodowych i nieść ze sobą transfer technologii [3]. To wszystko może przekładać się z kolei na osiągnięcie pozytywnych efektów w wymiarze długoterminowym – zarówno dla inwestora, jak i jego interesariuszy.

Badania przeprowadzone na przykładzie państw w Afryce Północnej i Wschodniej wykazały, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne prowadzą do skuteczniejszej realizacji celów zrównoważonego rozwoju [4]. Pozytywny wpływ BIZ odnotowano w obszarach takich jak: podstawowa infrastruktura, czysta woda, urządzenia sanitarne i energia odnawialna.

Biorąc pod uwagę skale zmian zachodzących w obszarze zrównoważonych inwestycji można spodziewać się, że inwestycje międzynarodowe będą odgrywały tu coraz większą rolę i mogą zadziałać jak mechanizm mobilizacji tego, co materialne oraz wartości niematerialnych i prawnych (takich jak kapitał, technologia, umiejętności, dostęp do rynków), które są niezbędne dla zrównoważonego wzrostu i rozwoju. Aby to jednak było możliwe, konieczne będzie stworzenie odpowiednich warunków, w tym zidentyfikowania i nadania priorytetu bezpośrednim inwestycjom zagranicznym w kluczowych obszarach zrównoważonego rozwoju, takich jak energia odnawialna edukacja, zdrowie, gospodarka wodna [5].

Obserwując trend sustainable development w wymiarze globalnym, również w zarządzanym przez PFR TFI Funduszu Ekspansji Zagranicznej uwzględniamy zasady zrównoważonego rozwoju w trzech głównych obszarach: środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego.Opieramy się w tym zakresie na 10 zasadach określonych przez ONZ (The 10 Principles UN Global Compact). W związku z tym każda nowa inwestycja zagraniczna współfinansowana przez fundusz powinna spełniać powyższe standardy. Przy każdym projekcie współpracujemy z polskim partnerem, aby zidentyfikować i scharakteryzować obszary wrażliwe społecznie, a także określić kluczowe grupy interesariuszy. Dla każdej spółki projektowej wdrażana jest strategia społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to nasz wkład w nurt inwestycji realizowanych z szacunkiem dla naszego społeczeństwa i planety.

Źródła: 

[1] OECD, Development Co-operation Report 2020 - Learning from Crises, Building Resilience, https://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2020_f6d42aa5-en.

[2] UNESCAP, Foreign direct investments and susyainable development in international Investment government,  https://www.unescap.org/publications/studies-trade-investment-and-innovation-no-90-foreign-direct-investment-and-sustainable.

[3] OECD, Development Co-operation Report 2016, https://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2016_dcr-2016-en.

[4] Viktoria Aust, Ana Isabel Morais, Inês Pinto, How does foreign direct investment contribute to Sustainable Development Goals? Evidence from African countries, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652619336935,

 [5] Thomas van Giffen, Recent Trends in FDI and the SustainableDevelopment Challenge, https://www.cesifo.org/DocDL/forum-2015-2-giffen-fdi-june.pdf.

 

Data publikacji:   21 czerwca 2021
Udostępnij artykuł:  

Autor artykułu


no alternative text available

Ewa Małyszko

Ewa Małyszko, Prezes Zarządu PFR TFI. Ekonomistka z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu i zarzadzaniu instytucjami finansowymi. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z funduszami emerytalnymi. Laureatka rankingów Kobiet Biznesu Businessman Magazine oraz TOP 50 Najlepszych Menedżerek w Polsce. Aktywnie promuje długoterminowe oszczędzanie i nowoczesne rozwiązania emerytalne.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji