no alternative text available

Zadzwoń do nas

no alternative text available

Napisz do nas

no alternative text available

Kontakt dla mediów

E-mail: pfrtfi@secnewgate.com

Prosimy o kontakt w kwestiach dotyczących:

  • wypowiedzi lub wywiadów członków zarządu lub osób zarządzających funduszami,
  • uczestnictwa w wystąpieniach publicznych. 

Tutaj znajdą Państwo informacje dotyczące: 

INFORMACJE OGÓLNE

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa 
E-mail: kontakt@pfrtfi.pl
KRS: 0000486060, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 1070027625
REGON: 146985267 
Kapitał zakładowy wpłacony w całości 48 000 000 zł

Poznaj instytucje rozwoju z Grupy PFR

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji