Zarząd

No alt text available for image

Ewa Małyszko

Prezes Zarządu

Menedżer z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu instytucjami finansowymi. Kierowała instytucjami takimi jak: PKO BP Bankowy PTE, KGHM TFI, SEB TFI SA. Współautorka projektu PPK. Aktywnie promuje długoterminowe oszczędzanie, edukację finansową oraz nowe technologie w sektorze finansowym.
Ukończyła prestiżowy Programme for the Executive Development w IMD Institute oraz program z zakresu zarządzania organizacją w Wallenberg Institute.

No alt text available for image

Tomasz Orlik

Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania funduszami, aktywami oraz ryzykiem. Autor publikacji na temat rynku kapitałowego, funduszy inwestycyjnych, produktów emerytalnych i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce.

No alt text available for image

Piotr Kuba

Członek Zarządu ds. Inwestycyjnych

Dysponuje ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym w obszarze zarządzania funduszami i aktywami, w tym ponad 18 lat w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Uczestnik programu rozwoju menedżerów „Management” organizowany przez ICAN Institute oraz Harvard Business School. Licencjonowany doradca inwestycyjny. Posiada także tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) nadawany przez CFA Institute.

No alt text available for image

Tomasz Bartmiński

Członek Zarządu ds.Ryzyka

Dzięki wieloletniej pracy w renomowanych instytucjach finansowych posiada bogatą wiedzę na temat dostępnych na rynku instrumentów, produktów finansowych i technik inwestycyjnych, co umożliwia mu identyfikację związanych z nimi ryzyk i efektywne dopasowanie profilu ryzyka do możliwości i oczekiwań klientów.

Rada Nadzorcza

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji