No alt text available for image

Kamil Kosiński

Dyrektor departamentu zarządzania funduszami i aktywami

Ekspert w długoterminowym zarządzaniu aktywami. W latach 2012 – 2018 jako Dyrektor Pionu Inwestycyjnego Pekao PTE S.A.., zarządzał otwartym funduszem emerytalnym o aktywach przekraczających 4 mld zł osiągając stopę zwrotu na poziomie 42,8%.

Izabela Sajdak

Izabela Sajdak, CFA

Zarządzająca funduszami

Ekspertka w zarządzaniu funduszami dłużnymi składających się ze skarbowych i korporacyjnych papierów wartościowych. Nagrodzona przez Gazetę Giełdy „Parkiet” nagrodą Złoty Portfel za osiągniętą stopę zwrotu w kategorii najlepszy fundusz gotówkowy i pieniężny w 2017 roku.

Mariusz Świacki

Dyrektor departamentu zarządzania funduszami aktywów niepublicznych

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich w towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz instytucjach finansowych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Maciej Bałabanow

Maciej Bałabanow, CFA

Dyrektor departamentu zarządzania Funduszem Ekspansji Zagranicznej

Od blisko piętnastu lat związany z rynkiem kapitałowym. Doświadczenie zdobywał, pracując dla instytucji finansowych w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

Marcin Deręgowski

Zarządzający funduszami w PFR TFI

Ekspert w zakresie rynku akcji, analizy fundamentalnej, wyceny wartości akcji oraz zarzadzania aktywami z blisko 12 letnim doświadczeniem.

No alt text available for image

Michał Sikorski, CFA

Zarządzający funduszami

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie na rynku kapitałowym, ekspert w analizie fundamentalnej przedsiębiorstw, tworzeniu i zarządzaniu portfelami funduszy. Pracował m.in. dla EY, BZ WBK AM, BPH TFI.

No alt text available for image

Annemarie Dalka

Dyrektor Inwestycyjna w Departamencie Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych

Ekspertka w zakresie inwestycji kapitałowych, w szczególności typu Private Equity (PE). Posiada rozległą wiedzę w zakresie zarządzania aktywami oraz bankowości inwestycyjnej. Absolwentka zarządzania strategicznego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz programu Masterclass in Private Equity w London Business School.

Daniel Zegadło

Daniel Zegadło

Zarządzający portfelem instrumentów dłużnych

Ekspert w zakresie zarządzania instrumentami dłużnymi oraz stopy procentowej z 23 letnim doświadczeniem na rynku finansowym. Absolwent Finansów i Bankowosci w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Michał Pająk

Michał Pająk, CCIM, MRICS

Zarządzający funduszami

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarzadzaniu projektami inwestycyjnymi w obszarze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. W PFR TFI zajmuje się nadzorem nad funduszami FSMNW FIZAN i FSMDR FIZAN, które są największymi polskim funduszami inwestującymi na rynku nieruchomości.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji