No alt text available for image

Kamil Kosiński

Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszem Zdefiniowanej Daty

Ekspert w długoterminowym zarządzaniu aktywami. W latach 2012 – 2018 jako Dyrektor Pionu Inwestycyjnego Pekao PTE S.A.., zarządzał otwartym funduszem emerytalnym o aktywach przekraczających 4 mld zł osiągając stopę zwrotu na poziomie 42,8%.

No alt text available for image

Izabela Sajdak, CFA

Zarządzająca Funduszami

Ekspertka w zarządzaniu funduszami dłużnymi składających się ze skarbowych i korporacyjnych papierów wartościowych. Nagrodzona przez Gazetę Giełdy „Parkiet” nagrodą Złoty Portfel za osiągniętą stopę zwrotu w kategorii najlepszy fundusz gotówkowy i pieniężny w 2017 roku.

Mariusz Świacki

Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich w towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz instytucjach finansowych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Daniel Zegadło

Zarządzający Portfelem Instrumentów Dłużnych

Ekspert w zakresie zarządzania instrumentami dłużnymi oraz stopy procentowej z 23 letnim doświadczeniem na rynku finansowym. Absolwent Finansów i Bankowosci w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

No alt text available for image

Michał Sikorski, CFA

Zarządzający Funduszami

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie na rynku kapitałowym, ekspert w analizie fundamentalnej przedsiębiorstw, tworzeniu i zarządzaniu portfelami funduszy. Pracował m.in. dla EY, BZ WBK AM, BPH TFI.

No alt text available for image

Zbigniew Głuchowski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszem Ekspansji Zagranicznej

Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszem Ekspansji Zagranicznej Absolwent Politechniki Warszawskiej, stypendysta programu Tempus na Danmarks Tekniske Universitet, absolwent studiów podyplomowych w zakresie zarządzania finansami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

No alt text available for image

Annemarie Dalka

Dyrektor Inwestycyjna w Departamencie Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych

Ekspertka w zakresie inwestycji kapitałowych, w szczególności typu Private Equity (PE). Posiada rozległą wiedzę w zakresie zarządzania aktywami oraz bankowości inwestycyjnej. Absolwentka Zarządzania Strategicznego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz programu Masterclass in Private Equity w London Business School – jednej z najbardziej prestiżowych uczelni biznesowych na świecie.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji