No alt text available for image

Kamil Kosiński

Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Aktywami

Ekspert w długoterminowym zarządzaniu aktywami. W latach 2012-2018 jako Dyrektor Pionu Inwestycyjnego Pekao PTE S.A., zarządzał otwartym funduszem emerytalnym o aktywach przekraczających 4 mld zł, osiągając stopę zwrotu na poziomie 42,8%.

Mariusz Świacki

Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich w towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz instytucjach finansowych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcin Deręgowski

Zarządzający funduszami

Ekspert w zakresie rynku akcji, analizy fundamentalnej, wyceny wartości akcji oraz zarządzania aktywami z blisko 12-letnim doświadczeniem.

Marek Buczak

Marek Buczak

Zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte na rynkach kapitałowych w Europie. Wieloletni zarządzający funduszami z szeroką wiedzą z zakresu inwestycji w instrumenty dłużne i udziałowe, specyfiki inwestycji zagranicznych oraz finansów przedsiębiorstw.

No alt text available for image

Michał Sikorski, CFA

Zarządzający funduszami

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie na rynku kapitałowym, ekspert w analizie fundamentalnej przedsiębiorstw, tworzeniu i zarządzaniu portfelami funduszy. Pracował m.in. dla EY, BZ WBK AM, BPH TFI.

Daniel Zegadło

Daniel Zegadło

Zarządzający portfelem instrumentów dłużnych

Ekspert w zakresie zarządzania instrumentami dłużnymi oraz stopy procentowej z 23-letnim doświadczeniem na rynku finansowym. Absolwent Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Marcin Ciesielski

Marcin Ciesielski, ACMA, CGMA, CIIA

Zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej

Z rynkiem kapitałowym związany od początku kariery zawodowej. W PFR TFI odpowiadał za nadzorowanie portfeli funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz zarządzanie inwestycjami własnymi funduszy w spółki publiczne.


Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji