No alt text available for image

Kamil Kosiński

Dyrektor departamentu zarządzania funduszami i aktywami

Ekspert w długoterminowym zarządzaniu aktywami. W latach 2012 – 2018 jako Dyrektor Pionu Inwestycyjnego Pekao PTE S.A.., zarządzał otwartym funduszem emerytalnym o aktywach przekraczających 4 mld zł osiągając stopę zwrotu na poziomie 42,8%.

Mariusz Świacki

Dyrektor departamentu zarządzania funduszami aktywów niepublicznych

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich w towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz instytucjach finansowych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcin Deręgowski

Zarządzający funduszami w PFR TFI

Ekspert w zakresie rynku akcji, analizy fundamentalnej, wyceny wartości akcji oraz zarzadzania aktywami z blisko 12 letnim doświadczeniem.

No alt text available for image

Michał Sikorski, CFA

Zarządzający funduszami

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie na rynku kapitałowym, ekspert w analizie fundamentalnej przedsiębiorstw, tworzeniu i zarządzaniu portfelami funduszy. Pracował m.in. dla EY, BZ WBK AM, BPH TFI.

Daniel Zegadło

Daniel Zegadło

Zarządzający portfelem instrumentów dłużnych

Ekspert w zakresie zarządzania instrumentami dłużnymi oraz stopy procentowej z 23 letnim doświadczeniem na rynku finansowym. Absolwent Finansów i Bankowosci w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji