FEZ

Gdzie inwestować? Poznaj najnowszy ranking atrakcyjnych kierunków inwestycyjnych

25 kwietnia 2022, 15:04

Zdecydowana większość, bo aż 84 proc. polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych zlokalizowanych jest w Europie. Tymczasem lista kierunków atrakcyjnych dla polskich inwestorów jest zdecydowanie dłuższa. Indie, Finlandia, Estonia, Izrael i Chile otwierają listę krajów o najbardziej korzystnych warunkach do prowadzenia biznesu przez zagranicznych inwestorów według raportu  „Polskie inwestycje zagraniczne: nowe trendy i kierunki” przygotowanego przez PFR TFI i PwC Polska. Partnerem tegorocznej edycji jest KUKE.

Przedstawiamy najnowszą, trzecią edycję raportu poświęconego nieoczywistym, ale perspektywicznym kierunkom ekspansji zagranicznej.

Nasz raport składa się z trzech części:  

  • pierwsza zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród dużych i średnich przedsiębiorstw. Badanie pozwoliło nam poznać oczekiwania i potrzeby przedsiębiorców w zakresie postrzegania zmian na rynku bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich ewentualnego wpływu na działalność operacyjną, a także instrumentów wsparcia ekspansji,
  • w drugiej omawiamy kluczowe trendy na rynku bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz ich wpływ na sytuację polskich firm – wśród nich są takie zjawiska jak: zabezpieczanie łańcuchów dostaw, rewolucja e-commerce czy wdrażanie praktyk ESG w działalności biznesowej,
  • trzecia część raportu obejmuje aktualizację rankingu państw pod kątem ich atrakcyjności dla polskich inwestorów w świetle nowych danych. Tworząc ranking, uwzględniliśmy „czynnik pandemiczny”, którego celem jest premiowanie krajów, które relatywnie lepiej poradziły sobie ze skutkami COVID-19 w zakresie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Podjęliśmy też próbę odwzorowania wpływu aktualnych wydarzeń geopolitycznych na krótkoterminowe nastroje wśród inwestorów.  

Aż 90 proc. polskich przedsiębiorców wymienia korzystne warunki dla prowadzenia biznesu jako kluczowy czynnik w analizie potencjalnej lokalizacji dla swoich inwestycji zagranicznych. Dlatego, wychodząc naprzeciw potrzebom polskich przedsiębiorców, w naszym rankingu uwzględniliśmy te państwa, które stwarzają dogodne otoczenie dla inwestycji zagranicznych. Ogólna kondycja gospodarcza, przyjazne regulacje prawno-podatkowe, jakość instytucji oraz ulgi i zachęty fiskalne dla przedsiębiorców mogą być decydujące przy wyborze konkretnego kierunku inwestycji. W naszym zestawieniu opisujemy nieoczywiste, a jednocześnie atrakcyjne państwa, mogące stać się przyczółkiem ekspansji w przyszłości.

Pięć pierwszych miejsc w rankingu podstawowym zajmują Indie, Finlandia, Estonia, Izrael i Chile. Wymienione kraje to szybko rosnące rynki, podejmujące wiele reform w celu podniesienia swojej atrakcyjności biznesowej dla zagranicznych inwestorów. Poza rankingiem ogólnym przygotowaliśmy także rankingi będące odpowiedzią na konkretne motywacje przedsiębiorstw do ekspansji, czyli zdobywanie nowych klientów (zwiększenie sprzedaży) lub zmniejszenie kosztów w łańcuchach dostaw, a także rankingi sektorowe, obejmujące pięć sektorów gospodarki: przetwórstwo dóbr konsumpcyjnych, przetwórstwo dóbr produkcyjnych, budownictwo, handel, usługi ICT.

Na naszych oczach tworzy się nowy krajobraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Pandemia nadała nowego tempa trendom związanym z cyfryzacją i automatyzacją, wykorzystaniem nowych technologii, handlem elektronicznym, dywersyfikacją łańcuchów dostaw oraz zrównoważonym inwestowaniem. Efekty tego przyspieszenia widoczne są również w nowym podejściu do inwestycji zagranicznych, gdyż wpływają m.in. na wybór lokalizacji, charakter inwestycji i ich skalę. Pandemia z pewnością jednak długoterminowo nie zmniejszyła apetytu inwestorów na międzynarodowe projekty. Wręcz przeciwnie - zainteresowanie polskich przedsiębiorstw ekspansją kapitałową na rynkach zagranicznych jest wysokie i przewyższa poziomy notowane przed 2020 r. To znak, że w globalnych zmianach potrafimy dostrzec i – co najważniejsze – skutecznie wykorzystać nowe szanse i możliwości rozwoju biznesu. I chociaż dziś wszyscy funkcjonujemy w bardzo dynamicznym otoczeniu – tak gospodarczym, jak i geopolitycznym – jestem przekonana, że znajdziemy przestrzeń, by rozwijać inwestycje zagraniczne - mówi Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI. 

Na wszystkich tych rynkach polskich inwestorów w realizacji inwestycji może wspierać Fundusz Ekspansji Zagranicznej, którego rolą którego rolą jest ułatwienie ekspansji inwestycyjnej polskich firm na rynki zagraniczne. Fundusz dzieli ryzyko z polskimi przedsiębiorcami podejmującymi wyzwanie inwestycji zagranicznych i dostarcza finansowania kapitałowe lub dłużne. Fundusz współinwestuje z polskimi firmami w ich zagraniczne spółki zależne, zawsze jako mniejszościowy inwestor finansowy, pozostawiając zarządzanie w rękach partnera. Fundusz Ekspansji Zagranicznej podąża za polskimi przedsiębiorcami tam, gdzie widzą oni szansę na stworzenie dochodowego biznesu.

Pełny raport można pobrać tutaj.

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

Formularz kontaktowy

 
  1. administratorem moich danych osobowych jest przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl,
  2. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu ze mną przez PFR TFI, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
  3. moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym,
  4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
  5. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia moich danych,
  6. mam możliwość wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną, pod adresem dane.osobowe@pfrtfi.pl.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji