Wypłacając środki z PPK, nie musisz rezygnować z dalszego oszczędzania

Pracownicze Plany Kapitałowe to program długoterminowego oszczędzania, stworzony z myślą o budowaniu zabezpieczenia finansowego na przyszłość. I choć długoterminowe oszczędzanie to główne założenie PPK, program daje jednocześnie duże możliwości skorzystania ze zgromadzonych środków wcześniej. Warto jednak pamiętać, że nawet wcześniejsza wypłata lub zwrot środków nie oznaczają rezygnacji z dalszego oszczędzania.

Życie lubi zaskakiwać i to oczywiste, że niekiedy znajdujemy się w trudnej sytuacji, w której potrzebujemy większej kwoty pieniędzy. W takim przypadku pomocne mogą okazać się oszczędności zgromadzone na rachunku PPK.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem z perspektywy uczestnika jest oszczędzanie do 60 roku życia i wypłata 25% jednorazowo, a 75% w minimum 120 ratach, czyli co miesiąc przez 10 lat. Wypłacając tak środki z PPK, nie musimy płacić podatku od zysków kapitałowych.

Jednak w Pracowniczych Planach Kapitałowych to uczestnik decyduje, na co i kiedy wykorzysta swoje środki, dlatego zgromadzone oszczędności można wykorzystać także wcześniej:

• na sfinansowanie wkładu własnego – gdy planujesz budowę domu lub kupno mieszkania, oszczędności z PPK mogą pomóc w pokryciu wkładu własnego. Z tego rozwiązania mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 45 lat, a na zwrot środków na rachunek PPK mają aż 15 lat;

• w przypadku poważnej choroby – jeśli Ty lub ktoś z Twoich najbliższych zachoruje, możesz ze swojego rachunku PPK wypłacić do 25% zgromadzonej kwoty z przeznaczeniem na leczenie. Tych środków nie musisz zwracać;

• w dowolnym momencie i na dowolny cel - założenie własnej firmy, dodatkowa edukacja dziecka czy sytuacje, w których możesz pilnie potrzebować pieniędzy. Środki na rachunku PPK są Twoją prywatną własnością i możesz skorzystać z nich, kiedy chcesz.

Pierwsze dwa przykłady określone są w ustawie jako wypłata środków. W obu przypadkach ustawodawca przewidział preferencyjne warunki wypłaty. Dzięki temu nie musimy odprowadzać podatku od zysków kapitałowych czy innych potrąceń. Z kolei ostatni przykład to zwrot środków. Korzystając z takiej możliwości, uczestnik musi jednak pamiętać, że może być potrącony podatek od zysków kapitałowych – jak przy wszystkich inwestycjach kapitałowych, a 30% wpłat od jego pracodawcy trafi na indywidualne konto w ZUS, ponieważ wcześniej - w trakcie oszczędzania - pracodawca był zwolniony z odprowadzania składek do ZUS od wpłat na PPK. Ponadto, uczestnik zwróci dopłaty od państwa, które są premią za długoterminowe oszczędzanie.

Co najważniejsze ani wypłata środków z PPK, ani zwrot środków nie oznacza rezygnacji z dalszego oszczędzania.

Nawet jeśli dotychczas zgromadzone środki chcemy wypłacić na jeden z powyższych celów, w dalszym ciągu możemy oszczędzać w PPK. Wpłaty nadal będą przekazywane na nasz rachunek.

Dzięki powyższym rozwiązaniom, PPK jest programem, który dopasowuje się do potrzeb uczestnika i w razie potrzeby zgormadzone w nim środki mogą posłużyć na różne cele.

Data publikacji:   15 czerwca 2021
Udostępnij artykuł:  

Autor artykułu


Piotr Sawczuk

Piotr Sawczuk

W PFR TFI odpowiada za relacje z klientami PPK. Wspiera pracodawców podczas wdrażania programu, m.in. prowadzi szkolenia dla kadr i załogi. Karierę zawodową zaczynał w1994 r., w Domu Maklerskim PKO BP, następnie pracował w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, zaczynając od Pioneer - pierwszego działającego w Polsce TFI. Aktywnie uczestniczył we wdrożeniach produktów emerytalnych i oszczędnościowych: planów systematycznego oszczędzania, IKE, IKZE, PPE. Rynek kapitałowy traktuje nie tylko jako swoją pracę, lecz także wielką pasję.

Mogą zainteresować Cię też inne nasze publikacje na podobny temat
Jak mogę skorzystać z PPK?

Jak mogę skorzystać z PPK?

PPK to powszechny i dobrowolny program długoterminowego oszczędzania. Powstał, by pomóc Polakom zabezpieczyć ich przyszłość – przede wszystkim w momencie, kiedy przestaną być aktywni zawodowo. Jednak wielu zapomina, że PPK nie jest typowym programem emerytalnym, a zgromadzone oszczędności mogą stanowić poduszkę finansową, z której można skorzystać w wielu sytuacjach.

09 lutego 2021, Piotr Sawczuk

W każdej chwili możesz wrócić do PPK

W każdej chwili możesz wrócić do PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe są programem całkowicie dobrowolnym. To uczestnik samodzielnie podejmuje decyzję o uczestnictwie lub rezygnacji z dokonywania wpłat. Co istotne, swoją decyzję można zmienić w zasadzie w każdej chwili i nawet, jeśli pierwotnie zrezygnowaliśmy z dołączenia do programu, zawsze możemy zacząć oszczędzanie w PPK.

21 kwietnia 2021, Jarosław Froncz

Czy warto oszczędzać w PPK?

Czy warto oszczędzać w PPK?

Czy warto przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych? To pytanie zadaje sobie około 3,7 mln pracowników małych i średnich firm uprawnionych do przystąpienia do programu, którzy decyzję będą podejmować w najbliższym czasie. Już za kilka miesięcy przed podobnym dylematem stanie blisko 6 milionów osób zatrudnionych w mikrofirmach oraz w sektorze publicznym. Przygotowałam kilka wskazówek, które pozwolą sprawdzić, czy oszczędzanie w PPK się opłaca.

12 października 2020, Monika Andrzejczyk

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji