Nie zdążyłem w terminie utworzyć PPK w swojej firmie, co dalej?

Za nami ostatnia faza wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. W tym etapie programem zostały objęte podmioty sektora publicznego oraz firmy zatrudniające maksymalnie 19 pracowników. Pracodawcy przystępujący do PPK mieli obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie do 26 marca (sektor publiczny) lub 23 kwietnia (firmy).

Jeśli z różnych przyczyn nie udało Ci się dopełnić formalności i zawrzeć umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK w terminie, wciąż istnieje możliwość, by utworzyć PPK dla swoich pracowników. W tym artykule podpowiadam, jak to zrobić, a także wyjaśniam, na co powinni przygotować się pracodawcy, którzy nie wypełnią tego obowiązku.

PPK dla wszystkich

Jedną z głównych zasad, na których opiera się PPK, jest zasada powszechności zakładająca pełny dostęp do programu dla wszystkich osób zatrudnionych. Aby go zapewnić, ustawa o PPK przewidziała, po pierwsze, obowiązkowe utworzenie PPK przez pracodawców, a po drugie, przyznanie PFR TFI roli instytucji wyznaczonej. PFR TFI, jako jedyna z instytucji uprawnionych do zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi jest gotowa zawrzeć umowę z każdym pracodawcą, który się do nas zgłosi, bez względu na wielkość i specyfikę działalności. Zachęcam do tego, by nie zwlekać i już teraz dopełnić formalności związanych z zawarciem umowy. Można to zrobić online, korzystając z naszego systemu dostępnego na stronie: https://umowappk.pfrtfi.pl/. Wypełnienie formularza zajmuje zaledwie kilkanaście minut.

PFR przypomni o PPK

Pracodawcy, którzy mieli obowiązek wdrożenia PPK, a nie zrobili tego w ustawowym terminie, mogą spodziewać się monitu z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) odpowiadającego za ewidencję systemu.

PFR weryfikuje, czy wszyscy płatnicy będący podmiotami zatrudniającymi i deklarowali odprowadzanie obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wywiązały się z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Jeśli okaże się, że pracodawca nie zawarł umowy w terminie, otrzyma pisemne wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z PFR TFI jako wyznaczoną instytucją finansową lub inną instytucją uprawnioną do zarządzania PPK. Wszyscy, którzy utworzą PPK po ustawowym terminie, a mimo to otrzymają monit z PFR, powinni przekazać informację zwrotną o zawarciu umowy. Pracodawca będzie miał na to 30 dni od momentu otrzymania wezwania.

Zawierając umowę o zarządzanie PPK po ustawowym terminie, należy pamiętać o wypełnieniu standardowych obowiązków informacyjnych wobec pracowników i zapewnieniu im dostępu do rzetelnych informacji o PPK, na podstawie których będą mogli podjąć świadomą decyzję o uczestnictwie. Pomogą w tym właśnie instytucje finansowe. W PFR TFI zapewniamy wszystkie niezbędne materiały dla pracodawcy i pracowników.

Kara za niedotrzymanie terminów

W wezwaniu do zawarcia umowy znajdzie się jeszcze jedna, bardzo ważna informacja, a mianowicie o karach przewidzianych za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o PPK. W sytuacji, gdy pracodawca nie podpisze umowy o zarządzanie PPK w terminie, podlega karze grzywny, która może wynieść do 1,5% funduszu wynagrodzeń.

Wdrożenie PPK nawet po przekroczeniu ustawowego terminu można przeprowadzić szybko i skutecznie. W PFR TFI zapewniamy nowoczesne systemy, umożliwiające zdalne wdrożenie i obsługę, a także wsparcie ekspertów, szkolenia i materiały informacyjne oraz najwyższy standard obsługi. To nasz sposób na szybkie wdrożenie PPK w kilku krokach.

Data publikacji:   20 maja 2021
Udostępnij artykuł:  

Autor artykułu


no alternative text available

Monika Andrzejczyk

Menedżer ds. PPK w PFR TFI. Zajmuje się wdrożeniami PPK, nadzoruje współpracę z agentem transferowym, bezpośrednio współpracuje z klientami PPK Przez wiele lat zarządzała projektami związanymi z funkcjonowaniem serwisów internetowych dla uczestników oraz pracowników dystrybucji funduszy inwestycyjnych, a także wdrażaniem pracowniczych programów emerytalnych, IKE i IKZE.

Mogą zainteresować Cię też inne nasze publikacje na podobny temat
Jak wdrożyć PPK?

Jak wdrożyć PPK?

Jak wdrożyć PPK? To pytanie zadaje sobie większość pracodawców, którzy przygotowują się do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w swoich firmach. Gdzie szukać na nie odpowiedzi? Po wpisaniu pytania „jak wdrożyć PPK” w wyszukiwarkę Google po chwili otrzymujemy 300 000 wyników, co paradoksalnie zamiast pomóc, sprawia, że możemy czuć się przytłoczeni ilością treści i jeszcze bardziej zdezorientowani.

05 czerwca 2020, Monika Andrzejczyk

Czy PPK jest obowiązkowe?

Czy PPK jest obowiązkowe?

Czy Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe? To jedno z tych pytań, które zadają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Pracodawcy, ponieważ chcą wiedzieć, czy i jakie obowiązki na nich czekają w związku z uruchomieniem i prowadzeniem programu. Pracownicy – ponieważ zastanawiają się, czy ich pracodawca zapewni im możliwość oszczędzania w PPK.

16 listopada 2020, Jarosław Froncz

Wpłaty do PPK – najważniejsze wskazówki dla pracodawców

Wpłaty do PPK – najważniejsze wskazówki dla pracodawców

Obecnie trwa ostatnia faza wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Podmioty sektora publicznego mają czas na zawarcie umowy o zarządzanie do 26 marca, natomiast przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 19 pracowników do 23 kwietnia. Następnym krokiem będzie podpisanie umowy o prowadzenie PPK, a proces zakończy naliczenie i odprowadzenie pierwszych wpłat. W związku z tym coraz częściej spotykamy się z pytaniami pracodawców o to, jak obliczyć wysokość wpłaty, jakie składniki wynagrodzenia uwzględnić oraz kiedy przekazać wpłaty do instytucji finansowej.

16 marca 2021, Piotr Sawczuk

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji