Rosną nakłady na inwestycje zagraniczne typu greenfield

W ubiegłym roku nakłady kapitałowe na inwestycje zagraniczne typu greenfield osiągnęły najwyższy poziom od czasu kryzysu finansowego 16 lat temu. Średnie wydatki kapitałowe projekt wyniosły w 2023 r. 81,1 mln dolarów wobec 77, 1 mln dolarów rok wcześniej. Dla porównania historycznie najwyższy wynik – zanotowany w 2008 r. wyniósł 83,7 mln dolarów na projekt – wynika z najnowszych danych FDI Intelligence.

Wydatki na inwestycje greenfield rosną, a wzrost jest napędzany w głównej mierze przez megaprojekty ogłaszane w sektorach strategicznych, takich jak wydobycie surowców oraz sektory produkcyjne, w tym w szczególności w produkcji akumulatorów i półprzewodników, a także energetyce odnawialnej. Widzimy zatem, że postępująca transformacja energetyczna oraz cyfryzacja światowej gospodarki zwiększają zapotrzebowanie na duże, kapitałochłonne projekty. Jest to o tyle istotne, że megaprojekty mają duży wpływ na rozwój gospodarczy w całym łańcuchu wartości.

Na historycznie wysokim poziomie są też łączne nakłady na inwestycje zagraniczne typu greenfield, które w 2023 r. wyniosły 1 332,3 mld dolarów. Patrząc na dane od początku lat dwutysięcznych, widzimy, że na przestrzeni dwóch dekad obserwowano wzrost wydatków na inwestycje typu greenfield w projektach zagranicznych – w 2003 łączne nakłady wynosiły 771,15 mld dolarów (najniższą wartość odnotowano w 2005 r., kiedy inwestorzy przeznaczyli na projekty greenfield 634,6 mld dolarów. Wzrost znaczenia inwestycji zagranicznych typu greenfield stanowi istotny wskaźnik dynamizmu i elastyczności globalnej gospodarki. W ostatnich latach obserwujemy coraz większe zainteresowanie firm inwestycjami greenfield, które oferują szereg korzyści dla gospodarki lokalnej i globalnej. Projekty greenfield generują nowe miejsca pracy, transfer technologii, stymulują wzrost gospodarczy, a także sprzyjają kreowaniu innowacji.

Choć inwestycje typu greenfield pod wieloma względami mogą być bardziej złożone i czasochłonne niż przejęcia, wiele firm uznaje je za atrakcyjną opcję ze względu na możliwość dopasowania rozmiarów i struktury inwestycji do potrzeb przedsiębiorstwa, a także adaptacji do jego wymogów technicznych czy ekonomicznych. Dzięki pełnej kontroli nad procesem inwestycyjnym, firmy mogą efektywnie dostosować swoją strategię biznesową do lokalnych warunków, co sprzyja budowaniu trwałych relacji z rynkiem docelowym. Wzrost inwestycji greenfield wskazuje na rosnącą pewność siebie firm w globalnym środowisku biznesowym oraz na zwiększone możliwości ekspansji na nowe, obiecujące rynki.

To naturalne, że inwestycje zagraniczne typu greenfield zazwyczaj wymagają znaczących nakładów finansowych na wstępie, gdyż polegają na uruchomieniu nowej działalności przez firmę w obcym kraju. Większe zapotrzebowanie na kapitał wynika z różnorodnych czynników, takich jak koszty nabycia ziemi, budowa infrastruktury i obiektów, szkolenia pracowników, a także zakup oraz konserwacja kosztownych, najnowocześniejszych maszyn niezbędnych do procesów produkcyjnych.

Średni koszt projektu greenfield w sektorze wydobywczym szacowany był na 787 mln dolarów, co oznacza spadek z rekordowego poziomu 1,7 mld USD odnotowanego w 2022 r. Wysoki koszt inwestycji w tym sektorze wynika w dużej mierze ze znacznych kosztów sprzętu i infrastruktury. Wiele lokalizacji znajduje się w odległych, niezabudowanych obszarach, więc inwestycjom towarzyszy nierzadko rozbudowa infrastruktury - dróg, mostów, rurociągów czy obiektów do transportu i przetwarzania wydobywanych zasobów.

W sektorze produkcyjnym średnie nakłady inwestycyjne na projekt wyniosły 238 mln dolarów, co także jest jednym z najwyższych wyników w historii (jedynie w 2022 r. odnotowano wyższą wartość: 268 mln dolarów).

Na liście top 10 projektów o najwyższych zadeklarowanych nakładach inwestycyjnych aż cztery dotyczą produkcji akumulatorów - są to inwestycje Volkswagen i Northvolt w Kanadzie, Tata w Wielkiej Brytanii oraz Prologium we Francji. W sumie wartość tych czterech projektów szacowana jest na 20,8 mld dolarów. Natomiast numerem jeden pod względem wartości był projekt tajwańskiej firmy TSMC związany z budową fabryki półprzewodników w Dreźnie. Koszt tego projektu jest szacowany na 10,74 mld dolarów. W zestawieniu znalazła się też inwestycja Intela w budowę zakładu integracji i testowania półprzewodników w okolicach Wrocławia. Spodziewany koszt inwestycji ma wynieść 4,6 mld dolarów.

Mówiąc o najbardziej kapitałochłonnych projektach, nie możemy też pominąć inwestycji norweskiego koncernu Equinor polegającej na zagospodarowaniu podmorskiego złoża gazu w Brazylii. Inwestor wraz ze swoimi partnerami ma zainwestować w to przedsięwzięcie około 9 mld dolarów.

Dziesiątkę najbardziej kosztownych projektów typu greenfield zamykają inwestycje: BP w Niemczech związana z morską energetyką wiatrową (7,3 mld dolarów), Amazon w Malezji (6 mld dolarów) i australijskiego koncernu wydobywczego BHP w Kanadzie (4,9 mld dolarów).

Oczy inwestorów i analityków rynku BIZ zwrócone są w kierunku sektorów strategicznych, jednak również wiele innych branż odnotowało wzrost nakładów inwestycyjnych w ogłoszonych projektach typu greenfield. Najwyższy w historii wynik zanotował sektor farmaceutyczny, gdzie średnie nakłady kapitałowe na projekt wyniosły 61,9 mln dolarów. Inne sektory o szczególnie wysokiej kapitałochłonności BIZ w 2023 r. to przemysł chemiczny (143 mln USD), komunikacyjny (126 mln USD), ceramiczny i szklany (106 mln USD), materiałów budowlanych (99,6 mln USD) i gumy (95,9 mln USD).

Wstępne dane za pierwszy miesiąc 2024 r. wskazują, że w tym roku także możemy spodziewać się, że średnie nakłady inwestycyjne również pozostaną na wysokim poziomie.

Data publikacji:   21 marca 2024
Udostępnij artykuł:  

Autor artykułu


no alternative text available

Piotr Kuba

Dysponuje ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym w obszarze zarządzania funduszami i aktywami, w tym ponad 18 lat w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Uczestnik programu rozwoju menedżerów „Management” organizowany przez ICAN Institute oraz Harvard Business School. Licencjonowany doradca inwestycyjny. Posiada także tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) nadawany przez CFA Institute.

Mogą zainteresować Cię też inne nasze publikacje na podobny temat
Geopolityka będzie kształtować przyszłość BIZ

Geopolityka będzie kształtować przyszłość BIZ

1,37 biliona dolarów wyniosły globalne przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w 2023 r. Kwota ta jest o 3% wyższa niż przed rokiem – informuje w najnowszym „Monitorze Inwestycyjnym” UNCTAD – agenda ONZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Autorzy podkreślają, że marginalny wzrost przepływów BIZ to m.in. efekt wciąż utrzymującej się niepewności, także w wymiarze geopolitycznym. Jednocześnie zaznaczają, że ryzyko geopolityczne będzie jednym z głównych czynników kształtujących rynek BIZ również w 2024 r. Mimo wymagającego otoczenia analitycy spodziewają się jednak, że rok 2024 może przynieść umiarkowany wzrost przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych dzięki stabilizacji warunków finansowania międzynarodowych transakcji inwestycyjnych.

29 stycznia 2024, Piotr Kuba

Fundusz Ekspansji Zagranicznej podsumowuje 2023 r.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej podsumowuje 2023 r.

Rok 2023 był dla zespołu Funduszu Ekspansji Zagranicznej szczególny. Z jednej strony kontynuowaliśmy współpracę z naszymi dotychczasowymi partnerami w ramach Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, który zakończył okres inwestycyjny. Z drugiej równolegle pracowaliśmy nad uruchomieniem nowego Funduszu Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN i realizacji pierwszych transakcji z jego udziałem. To nasza propozycja dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes na rynkach zagranicznych. Przełom roku to doskonała okazja do podsumowania, ale też przedstawienia planów na najbliższe miesiące.

29 grudnia 2023, Marcin Prusak

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji