Co przyciąga inwestorów zagranicznych do kraju?

Wybór lokalizacji to jedna z kluczowych decyzji na etapie planowania ekspansji zagranicznej. Jak wynika z naszych badań, w średnich firmach jako kierunek dla inwestycji zagranicznych zdecydowanie dominuje Europa Środkowo-Wschodnia, natomiast duże firmy jako potencjalny kierunek swoich inwestycji wskazują Europę, Azję Centralną oraz Amerykę Północną. Wachlarz możliwości jest naprawdę duży. A co zdecyduje o ostatecznym wyborze? Jak się okazuje, przedsiębiorcy przy wyborze kierunku ekspansji biorą pod uwagę kilka czynników.

Po pierwsze proste przepisy

Warunki do prowadzenia biznesu to najważniejszy czynnik, jaki polscy przedsiębiorcy biorą pod uwagę, wybierając lokalizację dla inwestycji zagranicznych – wynika z badania, które przeprowadziliśmy, opracowując raport Polskie inwestycje zagraniczne: nowe trendy i kierunki. Jak pandemia zmieniła rynek BIZ? Na ten element zwraca uwagę około 90 proc. przedsiębiorców. W dalszej kolejności ankietowani przedsiębiorcy wskazywali jakość instytucji (stabilność polityczną) oraz ulgi i zachęty fiskalne dla przedsiębiorców.

Każda inwestycja zagraniczna to złożone i wymagające przedsięwzięcie, nie dziwi więc fakt, że przedsiębiorcy, którzy myślą o ekspansji, poszukują przede wszystkim krajów, gdzie nie napotkają na dodatkowe bariery. Tym, co zachęci inwestorów, będą zatem z pewnością przejrzyste przepisy, przyjazny system podatkowy, atrakcyjne warunki założenia działalności gospodarczej, np. uproszczone procedury lub niskie opłaty, a także wsparcie np. ze strony instytucji promocji inwestycji.

Wszystkie kraje, które znalazły się w naszym rankingu atrakcyjnych kierunków inwestycyjnych dla polskich inwestorów oferują przyjazne otoczenie dla inwestorów zagranicznych, proste zasady oraz korzystne systemy podatkowe. Oceniając poziom atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych krajów, uwzględnialiśmy m.in. ich pozycję w indeksach FDI Regulatory Restrictiveness Index, który odzwierciedla zdolność danego kraju do przyciągania BIZ oraz RULE of Law, który mierzy m.in. jaki jest poziom zaufania mieszkańców i przedsiębiorców do zasad społecznych, jak funkcjonują instytucje publiczne, a także jak państwo chroni własność prywatną.

Potrzebni ludzie

Kolejnym czynnikiem, na który przedsiębiorcy zawracają szczególną uwagę, jest dostęp do wykwalifikowanej kadry. Tę odpowiedź wskazało w badaniu 82 proc. przedsiębiorców, którzy już są obecni na rynkach zagranicznych i ponad 83 proc. przedsiębiorców, którzy dopiero planują ekspansję.

Kapitał ludzki, czyli umiejętności, postawy pracowników czy etyka pracy, to jeden z zasobów, który przyczynia się do wykreowania w firmie przewag konkurencyjnych. Zwłaszcza w gospodarce opartej na wiedzy możliwości rozwoju firm zależą w dużym stopniu właśnie od wykształcenia, umiejętności, talentów i zdolności członków zespołu. Dlatego dla wielu przedsiębiorców jednym z motywów ekspansji zagranicznej jest możliwość uzyskania w ten sposób dostępu do wykwalifikowanej siły roboczej.

Również rządy państw w coraz większym stopniu dbają o podniesienie poziomu kapitału ludzkiego. Jeden z najważniejszych sposobów, w jaki mogą to osiągnąć, stanowią edukacja i szkolenia, które uważa się obecnie za coraz ważniejsze czynniki pobudzania wzrostu gospodarczego . Wysoko wykwalifikowani pracownicy to atut m.in. Indii, Finlandii, Estonii, Izraela czy Danii.

Gotowi na nowe

Na ostatnich miejscach na liście czynników decydujących o wyborze kraju ekspansji znalazły się bliskość kulturowa i geograficzna. Przy czym na tę pierwszą zwraca uwagę około 70 proc. przedsiębiorców, natomiast bliskość geograficzna jest ważna jedynie dla około 25 proc. badanych. Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy nie obawiają się rynków bardziej odległych, mniej oczywistych i są otwarci na to, by szukać możliwości rozwoju swojego biznesu nie tylko wśród bliskich nam państw europejskich.

Data publikacji:   24 czerwca 2022
Udostępnij artykuł:  

Autor artykułu


Beata Jurkschat

Beata Jurkschat

Dyrektor Bura Marketingu i Komunikacji w PFR TFI. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej zdobyte w instytucjach finansowych oraz firmach sektora przedsiębiorstw, w tym w spółkach notowanych na GPW w Warszawie. Specjalizuje się w komunikacji korporacyjnej oraz zarządzaniu marką. Pasjonatka społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania zmianą. Autorka pierwszego raportu niefinansowego zgodnego ze standardami GRI w Polsce. Ceni otwartość na innowacje i rozwój tak organizacji, jak i współpracowników.

Mogą zainteresować Cię też inne nasze publikacje na podobny temat
Różnice kulturowe w ekspansji zagranicznej

Różnice kulturowe w ekspansji zagranicznej

Człowiekowi Zachodu odłożenie na bok uniwersalnych reguł po to, by nie przeszkadzały one w zajęciu się konkretnymi przypadkami, wydaje się niemoralne. Natomiast dla człowieka Wschodu uparte trzymanie się tych samych reguł w każdej sytuacji jest w najlepszym wypadku przejawem tępoty i braku elastyczności, a w najgorszym – przejawem okrucieństwa – pisze w „Geografii myślenia” psycholog społeczny Richard E. Nisbett[1]. Ten krótki fragment uświadamia nam, jak silnie kultura, w której żyjemy, determinuje nasz sposób myślenia i działania.

10 listopada 2020, Beata Jurkschat

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a zrównowazony rozwój

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a zrównowazony rozwój

W 2015 r. przywódcy 193 krajów członkowskich ONZ wskazali 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs), które w wymiarze globalnym najbardziej zróżnicowany i powszechny plan działania to plan działania na rzecz przemian i przeobrażeń świata, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń.

21 czerwca 2021, Ewa Małyszko

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji