Polskie firmy budowlane podbijają Zachód

Polska branża budowlana jest jednym z tych sektorów gospodarki, która od lat prężnie się rozwija. Wynika to między innymi z coraz lepszej sytuacji społeczno-gospodarczej, która pozytywnie wpływa na popyt. Obecnie rynek budowlany przyczynia się do tworzenia około 10% PKB Polski. Na rodzimym rynku znajdziemy przykłady wielu firm o różnej specjalizacji. Obok firm wykonawczych, deweloperów i inwestorów na rynku działa szereg producentów materiałów budowlanych, czy też organizacji branżowych.

Stabilna kondycja branży budowlanej

Jedną z cech charakterystycznych tej branży jest cykliczność zamówień, którą można postrzegać jednocześnie jako zaletę oraz wadę. Z jednej strony istnieje ciągła potrzeba wyszukiwania i kontraktowania kolejnych projektów, aby zapewnić płynność działania firmy. Z drugiej strony to właśnie budownictwo jest tą dziedziną przemysłu, która stosunkowo późno reaguje na zmiany na rynku, na przykład te wywołane pandemią Covid-19. Wiele projektów rozpoczętych kilka lub kilkanaście miesięcy wcześniej, ma już zabezpieczone finanse i dobiega lub wkrótce dobiegnie realizacji.

Analizując wydarzenia ostatnich miesięcy można przyznać, że branża budowlana znajduje się w dobrej i stabilnej kondycji. Wprawdzie zaraz po wybuchu epidemii i w trakcie pierwszego lockdownu wiele zakładów ograniczyło produkcję, co było efektem zahamowania inwestycji komercyjnych oraz wprowadzenia sanitarnych zasad bezpieczeństwa. Jednak po około 6-8 tygodniach sytuacja zaczęła powoli wracać do normy, a spadek popytu okazał się być jedynie jego przesunięciem. O ile prace budowlane mogły przebiegać bez większych zakłóceń, o tyle wyzwaniem okazało się być zorganizowanie sprzedaży oraz kontaktu z klientami. Mimo dużych obaw pandemia nie zmniejszyła popytu na nowe mieszkania. W dużo gorszej sytuacji znalazł się sektor budownictwa komercyjnego w tym rynek biurowy i hotelowy. Warto zauważyć, że w czasie lockdownu oraz trudnej sytuacji ekonomicznej to właśnie sektor budowlany okazał się być kluczowym obszarem stabilizacji sytuacji gospodarczej kraju.

Działające na rynku polskim przedsiębiorstwa budowlane nie tylko nie przerwały dotychczasowych działań i rozpoczętych projektów czy inwestycji, ale kontynuowały realizację działań strategicznych związanych z umiędzynarodowieniem. Ekspansja poza granice kraju jest naturalnym etapem rozwoju przedsiębiorstw, które poszukują dodatkowego rynku zbytu, dostępu do zasobów, wiedzy lub efektywności kosztowej. Kolejne etapy internacjonalizacji wynikają z przyjętej strategii oraz długookresowych celów przedsiębiorstwa. Mimo turbulencji gospodarczych, które obserwowaliśmy tak na polskim, jak i globalnym rynku, polskie przedsiębiorstwa konsekwentnie realizowały swoje inwestycje zagraniczne stawiając na rozwój. Udowadniając tym samym, że swoje szanse biznesowe i dalszy rozwój postrzegają w perspektywie długookresowej, sięgając wzrokiem kilka, a nawet kilkanaście lat w przyszłość.

Pekabex przejmuje niemiecką fabrykę prefabrykatów

Jednym z przykładów polskich firm, która śmiało zaznaczyła swoją obecność na rynku niemieckim, jest Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex. W kraju firma znana jest przede wszystkim jako lider nowoczesnego budownictwa systemowego, dostarcza rozwiązania nie tylko w zakresie projektowania, ale i produkcji i montażu konstrukcji w oparciu o technologię prefebrykacji. Pod koniec roku 2020 firma ogłosiła nie tylko to, że ma za sobą najlepsze trzy kwartały w historii firmy, odnotowując rekordową produkcję oraz przychody i zysk ze sprzedaży, ale także, że planuje przejąć niemiecką fabrykę FTO Fertigeilwerk Obermain GmbH. Inwestycja zagraniczna była elementem strategii ekspansji na rynek niemiecki oraz otworzyła nowe możliwości dalszego rozwoju. Inwestycja zrealizowana została we współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej, który nabył 24% udziałów w bawarskiej spółce. Zakupiona za 12,25 mln EUR fabryka w Bawarii będzie szóstym zakładem produkcyjnym spółki, a to oznacza, że zwiększą się moce produkcyjne grupy. Co więcej, dzięki tej inwestycji firma będzie mogła poprawić efektywność poprzez optymalizację kosztów transportu prefabrykatów, co jest istotne z punktu widzenia projektów budowlanych realizowanych przez Pekabex na rynku niemieckim.

Victoria Dom inwestuje w grunty pod realizację projektów w Niemczech

Kolejnym przykładem polskiej spółki, która stawia na ekspansję zagraniczną jest Victoria Dom. W kraju spółka realizuje projekty deweloperskie między innymi w Warszawie i Krakowie. Firma specjalizuje się w niedużych, kompaktowych mieszkaniach, a jej sprzedaż w 2020 roku osiągnęła poziom 1500 mieszkań. Równolegle do rozwoju w Polsce, Victoria Dom inwestuje poza granicami kraju, w Niemczech. Spółka realizuje obecnie 9 projektów deweloperskich w Berlinie i Lipsku, a w przygotowaniu są kolejne inwestycje. Projekty deweloperskie poza granicami kraju są rozwinięciem i uzupełnieniem dotychczasowej działalności w Polsce. Kolejne projekty na rynku niemieckim pozwalają na uzyskanie wiedzy i know-how dotyczących między innymi potrzeb i preferencji tamtejszych klientów. O ile w Polsce to właśnie małe i kompaktowe mieszkania budzą dużo zainteresowanie wśród klientów, o tyle na dojrzałym, lokalnym rynku w Berlinie nie są one atrakcyjne dla nabywców.

Victoria Dom, podobnie jak wspomniany wcześniej Pekabex, skorzystała z oferty Funduszu Ekspansji Zagranicznej. Dzięki uzyskanej pożyczce w wysokości 7 mln EUR polska spółka jest w stanie przyspieszyć rozwój na rynku niemieckim. Pierwszym krokiem będzie pozyskiwanie nowych terenów pod kolejne projekty deweloperskie. Celem firmy jest zbudowanie stabilnej pozycji w oparciu o kompetencje i pomysł biznesowy, który sprawdził się na rodzimym rynku.

Ryzyko i finansowanie inwestycji zagranicznej

Wskazane firmy nie wyczerpują listy polskich przedsiębiorstw budowlanych, które z sukcesami działają na rynkach zagranicznych lub planują swoją ekspansję. Kolejną polską firmą obok Pekabexu czy spółki Victoria Dom jest Erbud, który ogłosił niedawno plany budowy fabryki produkującej obiekty modułowe. Fabryka ma powstać w Niemczech. Niezależnie od sytuacji związanej z pandemią, lub innymi wydarzeniami i czynnikami, które mogą zaburzyć funkcjonowanie rynku, polskie firmy widzą w umiędzynarodowieniu szansę na rozwój działalności. Przekucie szans biznesowych w sukces wiąże się z podjęciem ryzyka oraz zaangażowaniem kapitału. Inwestycje zagraniczne polskich firm są wspierane przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej, którego rolą jest dostarczenie finansowania oraz współdzielenie ryzyka inwestycyjnego. Fundusz jest jedną z instytucji otoczenia biznesu należących do Grupy Polskiego Rozwoju. Dotychczas z oferty Funduszu skorzystało już kilkanaście firm, w tym te reprezentujące branżę budowlaną.

Data publikacji:   11 czerwca 2021
Udostępnij artykuł:  

Autor artykułu


Anna Para

Posiada kilkuletnie doświadczenie w badaniach rynkowych i marketingowych. W PFR TFI odpowiada za komunikację marketingową produktów finansowych. Łączy pracę zawodową z działalnością naukową. Do jej zainteresowań badawczych należy internacjonalizacja przedsiębiorstw oraz zarządzanie międzynarodowe. Z wykształcenia jest ekonomistką, ukończyła kierunki Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji