Na początku 2021 r. Victoria Dom S.A. uzyskała z Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ AN pożyczkę na dalszy rozwój działalności. Celem inwestycji jest zwiększenie skali działalności na rynku niemieckim. Pozyskane środki przeznaczone są na zakup gruntów inwestycyjnych w atrakcyjnych lokalizacjach w Berlinie i w Lipsku. W związku ze zwiększeniem skali realizowanych projektów, pod koniec 2021 r. podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu współpracy i zwiększeniu ekspozycji dłużnej funduszu.

rodzaj finansowania

Rodzaj finansowania: pożyczka

No alt text available for image

Udział funduszu: 10 mln euro

Charakterystyka spółki

Firma Victoria Dom posiada ponad 20 lat doświadczenia w branży budowlanej. Tradycyjnie koncentrowała działalność na rynku warszawskim, od 2016 r. rozwija działalność deweloperską na rynku niemieckim. Victoria Dom z sukcesem zakończyła pierwsze inwestycje mieszkaniowe w Niemczech, realizuje kolejne i pracuje nad uruchomieniem kilku nowych projektów. Spółka działa głównie w Berlinie i Lipsku, ale planuje też wejście do innych dużych aglomeracji.

Motywacja spółki do kapitałowej ekspansji zagranicznej

Ekspansja to element długoterminowej strategii zmierzającej do dywersyfikacji przychodów. Strategia spółki przewiduje koncentrację projektów w aglomeracjach, które zmagają się ze strukturalnym niedoborem mieszkań i dynamicznie się rozwijają. Przykładowo Berlin oferuje takie perspektywy m.in. z uwagi na przyrost liczby mieszkańców, rosnącą długość życia oraz zwiększającą się liczbę jednoosobowych gospodarstw domowych.

Wybór kierunku ekspansji

Z punktu widzenia spółki Niemcy są bardzo ważnym, perspektywicznym kierunkiem, stanowiącym uzupełnienie działalności dewelopera w Polsce. Ze względu na preferencje klientów najchętniej kupowane są tam większe mieszkania, zrealizowane w systemie wykończenia pod klucz. Prowadzone tam inwestycje pozwalają uzyskać marże wyższe niż w Polsce. 

Efekty ekspansji

W przyszłości Niemcy będą jednym z głównych rynków, na których spółka planuje swój rozwój. Deweloper planuje poszerzenie ekspansji także o inne duże aglomeracje w tym kraju. Realizacja projektów za granicą pozwala spółce poszerzać kompetencje, co wspiera rozwój całej grupy. Wiele funkcjonalności i rozwiązań stosowanych w niemieckich projektach deweloper wdraża również w inwestycjach prowadzonych na krajowym rynku.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji