Fundusz Ekspansji Zagranicznej podsumowuje 2023 r.

Rok 2023 był dla zespołu Funduszu Ekspansji Zagranicznej szczególny. Z jednej strony kontynuowaliśmy współpracę z naszymi dotychczasowymi partnerami w ramach Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, który zakończył okres inwestycyjny. Z drugiej równolegle pracowaliśmy nad uruchomieniem nowego Funduszu Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN i realizacji pierwszych transakcji z jego udziałem. To nasza propozycja dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes na rynkach zagranicznych. Przełom roku to doskonała okazja do podsumowania, ale też przedstawienia planów na najbliższe miesiące.

Nowa perspektywa inwestycyjna

Umiędzynarodowienie wnosi pozytywny wkład w produktywność krajowej gospodarki, a ostatecznie w dobrobyt całego państwa. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są ważnym narzędziem międzynarodowej integracji gospodarczej i motorem wzrostu. Polskie firmy mają ogromny potencjał rozwoju na zagranicznych rynkach, który nie jest w pełni wykorzystany. Jedną z barier jest dostęp do kapitału. Widząc rosnące zainteresowanie ekspansją, wiosną utworzyliśmy nasz drugi fundusz – Fundusz Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN, który kontynuuje misję Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ AN i stanowi odpowiedź na potrzeby polskich przedsiębiorców, którzy szukają możliwości wzrostu na rynkach zagranicznych. Docelowa kapitalizacja funduszu wyniesie 600 mln złotych. Opieramy się na modelu, który wypracowaliśmy w trakcie kilku lat działania pierwszego Funduszu Ekspansji Zagranicznej. oferujemy elastyczne pod względem formy, długoterminowe finansowanie inwestycji zagranicznych - zarówno tych realizowanych od podstaw (greenfield), jak i przejęć zagranicznych spółek (brownfield).

Po kilku miesiącach od formalnego uruchomienia funduszu mamy na koncie pierwsze projekty. Na przełomie listopada i grudnia sfinalizowaliśmy rozmowy z naszymi dwoma partnerami, czego efektem są umowy inwestycyjne na projekty – w Niemczech z firmą Enprom oraz w USA – z SECO/Warwick.

Czas na podsumowanie

Mijający rok przyniósł też zakończenie dwóch projektów, w które zaangażowany był Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN. W kwietniu Elemental Holding odkupił od funduszu 32% udziałów w niemieckiej spółce Recat GmbH. Z kolei w październiku grupa nabyła od funduszy zarządzanych przez PFR TFI, w tym Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZAN, 49% udziałów spółki Elemental USA Inc. nabył od funduszy zarządzanych przez PFR TFI, w tym Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZAN, 49% udziałów spółki Elemental USA Inc. Rozliczenie finansowania to ostatni etap procesu inwestycyjnego w ramach tych 2 projektów i dobry moment na podsumowanie współpracy Elemental Holding i Funduszu Ekspansji Zagranicznej, która rozpoczęła się w 2017 r. Pierwszy wspólny projekt dotyczył przejęcia litewskiej spółki. Fundusz zakupił wtedy 49% udziałów w spółce zależnej grupy - UAB „EMP recycling”, co pozwoliło Elemental Holding na realizację kolejnych akwizycji i rozwój organiczny. Współpraca przy projekcie litewskim jest kontynuowana. Następny wspólny projekt dotyczył niemieckiej spółki Recat. Inwestycja ta umożliwiła grupie Elemental zwiększenie skali działalności na rynku recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych w Europie Zachodniej. W 2019 r. fundusz rozszerzył współpracę z polskim partnerem, współfinansując inwestycję w amerykańską spółkę PGM of Texas, w której Elemental Holding wspólnie z funduszem nabył wtedy 66% udziałów. Była to pierwsza inwestycja FEZ w Ameryce Północnej. Kolejne dwie inwestycje, które zrealizowane zostały w 2021 r., dotyczyły spółek Maryland Core oraz Legend Smelting and Recycling. Przejęcia kolejnych spółek pozwoliły Grupie Elemental uzyskać pozycję jednego z największych polskich inwestorów w Stanach Zjednoczonych. Transakcje te stanowiły kluczowy etap realizacji długoterminowej strategii internacjonalizacji.

Patrzymy w przyszłość

Podsumowując ostatnie 12 miesięcy, oczywiście przygotowujemy także plany na nadchodzący rok. Jak będzie wyglądał 2024 r.? Z jednej strony prognozy analityków i międzynarodowych instytucji finansowych wskazują na to, że powinniśmy przygotować się na to, że niepewność pozostanie z nami w najbliższej przyszłości. Natomiast doświadczenia minionych 3 lat pokazują, że nawet w tak dynamicznym otoczeniu ekonomicznym i geopolitycznym, apetyt polskich przedsiębiorców na ekspansję poza Polskę nie słabnie. W wywiadzie dla portalu WNP Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych w PFR TFI, podkreślił ostatnio, że światowa gospodarka nadal odradza się po pandemii i kryzysie wywołanym inwazją Rosji na Ukrainę. Dodatkowo w tym roku ryzyko geopolityczne wzmocnił jeszcze konflikt na Bliskim Wschodzie. Zdaniem ekspertów światowa gospodarka wykazuje się odpornością, ale jeszcze zbyt wcześnie, by mówić o wyraźnym ożywieniu, dlatego aktualne prognozy globalnego wzrostu Międzynarodowego Funduszu Walutowego nadal pozostają dość ostrożne. Spowolnienie jest bardziej widoczne w gospodarkach rozwiniętych niż na rynkach wschodzących. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy odwrócą się od inwestycji zagranicznych. Zwłaszcza te firmy, które mają zbudowane silne zaplecze finansowe, wykorzystują dziś nadwyżki, by zainwestować. Najlepiej jest kupować najtaniej, a wyceny są niższe właśnie wtedy, kiedy sytuacji w gospodarce jest trudniejsza. W zakresie transakcji typu M&A analitycy spodziewają się, że po okresie spowolnienia, w 2024 r. pojawią się katalizatory, które będą sprzyjać uwolnieniu stłumionej aktywności.

Przed nami pracowity rok. Obecnie prowadzimy rozmowy i negocjacje dotyczące kilkunastu projektów, które są na różnym poziomie zaawansowania. Spodziewamy się, że w trakcie najbliższych miesięcy będziemy mogli podzielić się kolejnymi informacjami o nowych transakcjach.

Źródła:

A. Filippetti,  M. Frenz, The Role of Internationalization as a Determinant of Innovation Performance: An Analysis of 42 Countries,

World Association of Investment Promotion Agencies, Outward FDI and Sustainable Development in Home Countries

Data publikacji:   29 grudnia 2023
Udostępnij artykuł:  

Autor artykułu


no alternative text available

Marcin Prusak

Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie finansowania strukturyzowanego, project finance, transakcji M&A oraz bankowości korporacyjnej. Od 2023 r. w PFR TFI odpowiada za zarządzanie Funduszem Ekspansji Zagranicznej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2019-2021 ukończył zaawansowany program zarządzania na Uniwersytecie Nawarry (IESE).

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji