Dlaczego warto oszczędzać w PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to kompleksowy i powszechny system długoterminowego oszczędzania, który opiera się na prostych i przejrzystych zasadach. Został stworzony przede wszystkim z myślą o pracownikach, aby po zakończeniu aktywności zawodowej mieli do dyspozycji dodatkowe środki.

Jest to program finansowy przez 3 strony – środki gromadzisz w nim razem ze swoim pracodawcą oraz przy wsparciu państwa. Dzięki temu oszczędzasz szybciej i więcej.

Zgromadzone w PPK środki są Twoją prywatną własnością. Sam decydujesz, kiedy i jak z nich skorzystasz. Najkorzystniej wypłacić je po 60. roku życia, zapewniając sobie i rodzinie dodatkowe środki na czas emerytury. Jeśli ich nie wykorzystasz, będą podlegały dziedziczeniu.

Korzyści

Największą zaletą PPK jest możliwość bardziej efektywnego oszczędzania na przyszłość. Dzięki wpłatom pracodawcy i dopłatom państwa możesz oszczędzać większe kwoty, które dodatkowo są inwestowane, dzięki czemu przez cały czas pracują dla Ciebie.

no alternative text available

Wpłaty pracodawcy i dopłaty od pańswa

Wpłaty na rachunek PPK są finansowane przez 3 strony: uczestnika, jego pracodawcę i państwo. Dzieki temu oszczędzanie jest bardziej efektywne. 

Powszechność PPK

Powszechny dostęp

W programie mogą uczestniczyć wszyscy pracownicy między 18. a 70. rokiem życia podlegający obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym.

no alternative text available

Prywatność i dziedziczenie środków

Wszystkie środki zgromadzone na rachunku PPK są własnością uczestnika, który może z nich skorzystać w dowolnym momencie.

no alternative text available

Inwestowanie środków

Wszystkie środki gromadzone w PPK są inwestowane w subfundusz cyklu życia. Jego polityka jest dostosowana do Twojego wieku i zmienia się wraz z nim. 

no alternative text available

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych

Od zysku wypracowanego przez fundusze inwestujące środki zgromadzone w PPK nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych.

no alternative text available

Bezpieczeństwo finansowe

Środki z rachunku PPK najkorzystniej wypłacić po 60. roku życia, zapewniając sobie dodatkowe pieniądze po zakończeniu aktywności zawodowej.

Kto i ile wpłaca na PPK?

Wpłaty na Twój rachunek PPK pochodzą z 3 źródeł.

Co miesiąc z Twojej pensji będzie odprowadzona wpłata podstawowa w wysokości 2% wynagrodzenia. Możesz ją zwiększyć do 4%. Pracodawca dołoży do tego przynajmniej 1,5%, ale może podnieść swoją wpłatę do 4%.

W oszczędzaniu pomoże także państwo, które przekaże Ci 250 zł wpłaty powitalnej oraz coroczne dopłaty w wysokości 240 zł.

Kto i ile wpłaca na PPK

Jak zostać uczestnikiem PPK?

Do PPK możesz przystąpić, jeżeli masz od 18 do 70 lat i podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. 

W zależności od grupy wiekowej różni się sposób zapisu do programu:

 • dla osób od 18. do 55. r.ż. zapis jest automatyczny - pracodawca sam zapisze Cię do programu,
 •  osoby od 55. do 70. r.ż. mogą przystąpić do PPK, składając u pracodawcy wniosek o przystąpienie do programu.

Oszczędzanie w PPK jest dobrowolne. W każdej chwili możesz zrezygnować z uczestnictwa w programie i ponownie do niego przystąpić.

Jak zapisać się do PPK

Kiedy możesz wykorzystać zgromadzone oszczędności?

Podstawowym założeniem PPK jest długoterminowe oszczędzanie, żebyś po zakończeniu aktywności zawodowej miał do dyspozycji dodatkowe środki. Jednak dzięki temu, że wszystkie środki są w pełni prywatne, możliwości ich wykorzystania są znacznie większe. 

Oto przykłady, na co możesz przeznaczyć swoje oszczędności: 

 • Dodatkowe środki po 60. roku życia
  Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wypłata środków z rachunku PPK po ukończeniu 60. roku życia w następującej formie: 25% jednorazowo, a 75% w minimum 120 ratach, czyli co miesiąc przez 10 lat (liczbę rat możesz dowolnie zwiększyć). W takim przypadku nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych.
 • Na pokrycie wkładu własnego
  Planujesz budowę domu lub mieszkania? Jeśli nie ukończyłeś 45 lat, możesz wypłacić do 100% środków z Twojego rachunku PPK i przeznaczyć je na pokrycie wkładu własnego wymaganego przy kredycie hipotecznym. Na zwrot tych środków masz aż 15 lat.
 • W przypadku poważnego zachorowania
  Możesz wypłacić do 25% oszczędności zgromadzonych na Twoim rachunku PPK w przypadku poważnej choroby - Twojej lub Twoich najbliższych. Tych środków nie musisz zwracać.
 • W dowolnym momencie (zwrot środków)
  Życie często bywa zaskakujące i nieprzewidywalne. Założenie własnej firmy, dodatkowa edukacja dzieci czy okazja inwestycyjna to tylko niektóre z sytuacji, w których możesz pilnie potrzebować pieniędzy. Środki na rachunku PPK są Twoją prywatną własnością i możesz skorzystać z nich, kiedy chcesz.
  Dokonując wypłaty w ramach zwrotu środków, musisz pamiętać, że: 
  - 30% wszystkich wpłat od pracodawcy trafi na Twoje indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (wcześniej pracodawca był zwolniony z odprowadzania składek ZUS od wpłat na Twój rachunek PPK),
  - jak przy każdych dochodach kapitałowych, zapłacisz podatek od zysków kapitałowych,
  - zwrócisz wszystkie dopłaty od państwa, które są nagrodą za długoterminowe oszczędzanie.

Jak inwestowane są Twoje oszczędności

Oszczędności gromadzone na rachunku PPK inwestowane są w subfundusze cyklu życia (tzw. subfundusze zdefiniowanej daty) wydzielone w ramach PFR PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. W PFR TFI utworzyliśmy 8 subfunduszy cyklu życia. 

Polityka inwestycyjna jest systematycznie dotosowywana do zmieniającego się wieku uczestników. Wraz ze zbliżaniem się przez Ciebie do 60. roku życia zmniejsza się udział instrumentów  udziałowych (głównie akcji), a wzrasta dłużnych (głównie obligacji), co zwiększa bezpieczeństwo inwestycyjne.

W zależności od swojego wieku zostaniesz automatycznie przypisany do właściwego subfunduszu, ale możesz też w dowolnym momencie zmienić subfundusz lub podzielić środki pomiędzy różne subfundusze. 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych subfunduszy, a także kluczowe informacje dla inwestorów znajdziesz w zakładce fundusze inwestycyjne

Tabela subfunduszy PFR PPK SFIO

Jak sprawdzić stan środków?

Dzięki wygodnemu i bezpiecznemu serwisowi internetowemu IAT FI, masz stały dostęp do swojego rachunku PPK. W serwisie możesz m.in. na bieżąco sprawdzać aktualny stan oszczędności, przeglądać historię wpłat oraz złożyć dyspozycje. Znajdziesz tam również informacje o zawarciu umowy o prowadzenie PPK, zasadach uczestnictwa, roczne zestawienie transakcji na Twoim rachunku PPK oraz aktualności związane z programem. Dostęp do serwisu uzyskasz po zgłoszeniu Cię do PPK przez pracodawcę.

Jeśli jesteś juz uczestnikiem PPK prowadzonego przez PFR TFI, do serwisu IAT FI możesz zalogować się tutaj

Serwis IAT FI - pełna obsługa każdego uczestnika PPK

Przydatne narzędzia

Multimedia

Szukasz informacji o PPK w formie krótkich filmów czy szkoleń online. W tym miejscu znajdziesz interesujące materiały. 

 

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? 

PPK to powszechny i dobrowolny program, który pozwala wspólnie z pracodawcą i przy wsparciu państwa gromadzić oszczędności, które pomogą zabezpieczyć Twoją przyszłość. Obejrzyj krótki film i poznaj najważniejsze zasady funkcjonowania PPK.

 

Jak zostać uczestnikiem PPK?

Kiedy Twoja firma powinna uruchomić PPK dla swoich pracowników? Jak i kogo zapisać do programu? Odpowiedzi na powyższe pytania poznasz w filmie „Jak zostać uczestnikiem PPK?”

 

Kiedy możesz skorzystać z oszczędności w PPK?

Środki gromadzone na rachunku PPK są prywatną własnością uczestników i podlegają dziedziczeniu. Dlatego można z nich skorzystać w dowolnym momencie. Dzięki tej animacji poznasz warunki wypłaty środków.

Jak inwestowane są Twoje środki w ramach PPK?

Zastanawiasz się, co się dzieje ze środkami, które gromadzisz na swoim rachunku PPK? Wszystkie inwestowane są w fundusze zdefiniowanej daty, których polityka inwestycyjna dopasowuje się do Twojego wieku. Z filmu dowiesz się, jak wygląda zarządzanie środkami.

Do pobrania

Potrzebujesz więcej szczegółowych informacji, a może szukasz wzorów dokumentów? Przygotowaliśmy dla ciecie zestaw pajważniejszych plików. 

PORADNIK PRACOWNIKA

Sprawdź, co powinienieś wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych. 

PPK W PFR TFI - NASZA OFERTA

Sprawdź naszą ofertę na utworzenie, zarządzanie i prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitłowego.

PROSPEKT INFORMACYJNY PFR PPK SFIO

Znajdziesz tu m.in. szczegóółowe informacje na temat praw przysługujących uczestnikom, polityki inwestycyjnej czy ryzyka związanego z inwestowaniem. 

Wzory formularzy i deklaracji dla uczestników PPK znajdziesz w zakładce Centrum Wiedzy. Aby przejść do zakładki, kliknij poniższy przycisk. 

To warto wiedzieć o PPK

Nasi eksperci odpowiadają na najczęściej zadawane pytania o PPK. W każdym artykule znajdziesz wyjaśnienie praktycznych kwestii związanych z wdrożeniem i obsługą PPK. 

no alternative text available

PPK dla osób 55+ lat - czy warto przystąpić?

Zgodnie z zasadami PPK do programu automatycznie zapisywane są osoby zatrudnione w wieku od 18 do 55 lat. Nie oznacza to jednak, że w PPK nie mogą oszczędzać pracownicy w starszym wieku. Osoby w wieku 55-70 lat mają możliwość przystąpienia do PPK. Warunkiem uczestnictwa jest co najmniej trzymiesięczny staż pracy w miejscu zatrudnienia. Aby zostać uczestnikiem PPK, należy złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy. We wniosku prócz danych osobowych oraz danych pracodawcy należy zawrzeć informacje o tym, że chcemy, aby w naszym imieniu i na naszą rzecz została zawarta umowa o prowadzenie PPK. Wzór takiego wniosku znaleźć można na stronie www.pfrtfi.pl w zakładce PPK-Centrum wiedzy. Po dostarczeniu deklaracji do pracodawcy stajemy się pełnoprawnym uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych.

15 stycznia 2021, Monika Andrzejczyk

no alternative text available

PPK dla każdego, a zwłaszcza dla kobiet

W Pracowniczych Planach Kapitałowych oszczędza już przeszło 1,5 mln uczestników. Łącznie na swoich rachunkach zgromadzili już przeszło 2 miliardy złotych – a to wynik zaledwie po 3 kwartałach funkcjonowania PPK. Dzięki oszczędzaniu w PPK trzydziestolatek, który zarabia obecnie 4000 zł brutto, może zgromadzić środki, które pozwolą mu po 60 urodzinach wypłacić jednorazowo przeszło 30 tysięcy złotych oraz przez 10 lat co miesiąc ponad 960 zł.

14 grudnia 2020, Ewa Małyszko

no alternative text available

Czy PPK jest obowiązkowe?

Czy Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe? To jedno z tych pytań, które zadają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Pracodawcy, ponieważ chcą wiedzieć, czy i jakie obowiązki na nich czekają w związku z uruchomieniem i prowadzeniem programu. Pracownicy – ponieważ zastanawiają się, czy ich pracodawca zapewni im możliwość oszczędzania w PPK.

16 listopada 2020, Jarosław Froncz

Więcej artykułów z odpowiedziami na pytania najcześciej zadawane przez pracodawców znajdziesz w zakładce Centrum wiedzy. Kliknij w poniższy przycisk, aby dowiedzieć się więcej. 

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji