PPK z PFR TFI w Twoim samorządzie

Poprzez nasze fundusze od wielu lat angażujemy się w programy o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i samorządów.

Mamy doświadczenie w współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, rozumiemy ich specyfikę i oferujemy dostosowane do ich potrzeb rozwiązania, także w zakresie zarządzania PPK.

Zapewniamy wsparcie ekspertów na każdym etapie wdrożenia i obsługi PPK oraz dostęp do nowoczesnych i intuicyjnych systemów. Dzięki temu cały proces uruchomienia i obsługi programu przebiega sprawnie i angażuje jak najmniej czasu i środków.

Wybierając PFR TFI, stawiasz na wiarygodnego partnera, który pomoże Ci zadbać o przyszłość pracowników jednostek samorządowych.

Co nas wyróżnia?

No alt text available for image

Kompleksowe wsparcie oraz wysoka jakość

No alt text available for image

Przyjazny system do obsługi

No alt text available for image

Edukacja

No alt text available for image

Doświadczenie i kompetencje

No alt text available for image

Zdalny proces wdrożenia i obsługi PPK

No alt text available for image

Wiarygodność i stabilność

No alt text available for image

Profesjonalni zarządzający

No alt text available for image

Atrakcyjne opłaty za zarządzanie

No alt text available for image

Synergia Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju

Podstawy prawne PPK w samorządzie

Zasady działania PPK reguluje Ustawa z 4 października  2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych. W czerwcu 2020 r. wprowadzona została ważna nowelizacja ustawy umożliwiająca wspólny wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK dla samorządu i jednostek mu podległych.  

Zmiana instytucji zarządzającej PPK na PFR TFI

Wybór instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczym Planem Kapitałowym to długoterminowa decyzja. W pewnych sytuacjach poziom obsługi, oferowane narzędzia, jakość współpracy czy osiągane wyniki inwestycyjne mogą skłaniać do zmiany instytucji finansowej zarządzającej PPK. Przeprowadzenie nowego postępowania w zakresie wyboru instytucji zarządzającej programem może też wynikać z przepisów dotyczących zamówień publicznych. Warto pamiętać, że w porozumieniu z pracownikami można przenieść zarządzanie PPK do PFR TFI. 

Przepisy o prawie zamówień publicznych a PPK

Zgodnie z art. 7 ust. 2a ustawy o PPK do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie stosuje się przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, ale pod warunkiem, że wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, które od 1 stycznia 2024 r. wynoszą:

  • 143 tysięcy euro dla podmiotów administracji centralnej,
  • 221 tysięcy euro dla podmiotów administracji samorządowej.

Kwoty progów unijnych wyrażonych w euro oraz w złotych ustala Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w stosownym obwieszczeniu.

Szacowanie wartości zamówienia PPK

Zgodnie z nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 35, ust. 4, pkt 1), jeżeli zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe - wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia.

W przypadku PPK podstawą do ustalenia wartości zamówienia jest wartość wynagrodzenia dla instytucji finansowej za świadczenie usługi zarządzenia funduszem zdefiniowanej daty. Wynagrodzenie to składa się z wynagrodzenia stałego ograniczonego limitem do poziomu 0,5% od aktywów funduszu w skali roku oraz wynagrodzenia zmiennego wynoszącego maksymalnie 0,1% aktywów funduszu w skali roku (łącznie 0,6%). Przykładowe wyliczenia znajdują się poniżej.

Jak oszacować wartość zamówienia PPK

Przydatne narzędzia

Do pobrania

Potrzebujesz więcej szczegółowych informacji? Pobierz materiały.

PPK W PFR TFI - NASZA OFERTA

Sprawdź naszą ofertę na utworzenie, zarządzanie i prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitłowego.

PREZENTACJA

Sprawdź, co przygotowaliśmy, aby szybko i skutecznie wdrożyć PPK w samorządach. 

PROSPEKT INFORMACYJNY PFR PPK SFIO

Znajdziesz tu m.in. szczegóółowe informacje na temat praw przysługujących uczestnikom, polityki inwestycyjnej czy ryzyka związanego z inwestowaniem. 

Wzory formularzy i deklaracji dla uczestników PPK znajdziesz w zakładce Centrum wiedzy. Aby przejść do zakładki, kliknij link

To warto wiedzieć o PPK

Chcesz lepiej poznać PPK? Aby umożliwić Ci odkrycie wszystkich korzyści, jaki daje PPK, a także ułatwić korzystanie ze wszystkich jego możliwości, stworzyliśmy Centrum wiedzy o PPK, w którym nasi eksperci odpowiadają na najczęściej zadawane pytania o PPK, wyjaśniają praktyczne aspekty związane z wdrożeniem i obsługą programu. W tym miejscu znajdziesz także niezbędne instrukcje i wzory dokumentów.

Kliknij w poniższy przycisk, aby dowiedzieć się więcej. 

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji