Informacje o PPK

PPK to program solidarności i odpowiedzialności społecznej pracodawców, pracowników oraz państwa. PPK powstał z myślą o pracownikach, aby mogli gromadzić i pomnażać swoje prywatne oszczędności na przyszłość – niezależnie od systemu emerytalnego. PPK to jednocześnie wyraz poczucia odpowiedzialności pracodawców za pracowników i ich rodziny. Jest to również program, który ma bardzo ważny wymiar społeczny i gospodarczy. Ucząc systematycznego, długoterminowego oszczędzania, pomaga tworzyć fundamenty dla stabilnej gospodarki w kraju.

Co jest celem PPK?

No alt text available for image

Bezpieczeństwo finansowe pracowników i ich rodzin

No alt text available for image

Proste i bezpieczne gromadzenie oszczędności na przyszłość

No alt text available for image

Większy potencjał dla rozwoju gospodarczego

No alt text available for image

Wyższa jakość życia Polaków po zakończeniu aktywności zawodowej

No alt text available for image

Uwolnienie lokalnego kapitału

No alt text available for image

Korzystna struktura oszczędności gospodarstw domowych

Jak działają PPK?

Gromadzenie środków na przyszłą emeryturę pracownika odbywa się poprzez regularne odprowadzanie wpłat. 

Wpłaty, zarówno te od pracodawcy, jak i pracownika, przekazywane są przez pracodawcę do instytucji finansowej, gdzie trafiają na indywidualne konto pracownika. Wysokość wpłaty podstawowej przekazywanej przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto danego pracownika. Pracodawca ma również możliwość przekazywania wpłaty dodatkowej, która może wynieść do 2,5% tego wynagrodzenia. Co ważne, wpłaty dokonywane przez pracodawcę nie spowodują, że wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika ulegnie obniżeniu.

Wysokość podstawowej wpłaty od pracownika wynosi 2% jego wynagrodzenia brutto. Pracownik ma również możliwość powiększenia swojej składki o wpłatę dodatkową, która maksymalnie może wynieść kolejne 2% wynagrodzenia. Wpłaty pochodzące od pracownika zmniejszą wysokość jego miesięcznego wynagrodzenia, ale nadal pozostają jego własnością - tylko w formie inwestycji na przyszłość.

Warto zaznaczyć, że osoby z najniższym wynagrodzeniem, którego wysokość nie przekracza 1,2-krotności płacy minimalnej określonej ustawą, będą mogły obniżyć swoją wpłatę podstawową, nawet do 0,5% swojego wynagrodzenia. Co istotne, pomniejszenie wpłaty podstawowej nie spowoduje obniżenia wpłat od pracodawcy i dopłat od państwa – od tych podmiotów pracownik otrzyma na swój rachunek PPK tyle, ile dostałby przy składce 2%.

Oszczędności wpłacane przez pracownika i pracodawcę są uzupełniane przez regularne dopłaty od państwa. Każdy uczestnik co roku otrzyma na swoje indywidualne konto dodatkowe 240 złotych. Ponadto, na początek oszczędzania przewidziana jest jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 złotych.

Aby maksymalnie ułatwić korzystanie z możliwości, jakie daje PPK, przygotowaliśmy zestaw narzędzi dla pracowników i pracodawców. Dzięki serwisowi internetowemu każdy uczestnik może szybko sprawdzić stan środków na swoim rachunku, a pracodawca sprawnie obsłużyć program w swojej firmie. Z kolei dzięki kalkulatorom - zarówno pracownicy, jak i pracodawcy - mogą sprawdzić wysokość składek i szacunkowe wyniki, np. po 5 latach oszczędzania.

PFR TFI S.A. 
ul. Krucza 50  |  00-025 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami - nasi eksperci czekają na Twoje pytania:

no alternative text available

Infolinia

no alternative text available

E-mail

Formularz kontaktowy

 
 1. administratorem moich danych osobowych jest przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, telefon: 22 341 70 00, e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl,
 2. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu ze mną przez PFR TFI, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
 3. moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, państwom trzecim spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym,
 4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
 5. posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia moich danych,
 6. mam możliwość wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 7. przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania ze mną kontaktu przez PFR TFI.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną, pod adresem dane.osobowe@pfrtfi.pl.

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Poznaj szczegóły programu oraz naszą ofertę dla pracodawcy i uczestnika. 

Kto uczestniczy w PPK?

no alternative text available

Pracownik

Stały dostęp do rachunku z możliwością sprawdzenia stanu konta i historii wpłat.

Polityka inwestycyjna dopasowana do wieku uczestnika.

Środki mogą być dziedziczone przez osoby uprawnione.

no alternative text available

Pracodawca

Bardziej efektywne oszczędzanie dzięki systematycznym wpłatom pracodawcy i pracowników.
Wyraz społecznej odpowiedzialności – troska o pracowników i ich rodziny.
Wpłata dodatkowa jako dodatkowy element motywujący pracowników.

no alternative text available

Państwo

Nagradzanie pracowników i pracodawców za systematyczne oszczędzanie;
Prosty program finansowy, przyjazny dla uczestników – jasne i przejrzyste przepisy o PPK;
Restrykcyjne warunki dla instytucji finansowych zarządzających z PPK.

Kto i ile wpłaca na PPK?
No alt text available for image

PPK – WSPÓLNIE BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

Podstawowym założeniem PPK jest trójstronność, środki gromadzone na koncie PPK pochodzić będą z trzech źródeł: od pracownika, od pracodawcy i od państwa.

Wspólne oszczędzanie się opłaca!

Korzyści z PPK

PPK zostało stworzone jako program, który przyniesie korzyści dla wszystkich zaangażowanych podmiotów – pracowników, pracodawców i państwa.

W pierwszej kolejności na PPK zyskają pracownicy, bo to z myślą o nich został zaprojektowany program. Pracownicze Plany Kapitałowe zapewniają uczestnikom liczne bonusy. Do wpłat pracowniczych swoje wpłaty dokładają pracodawca i państwo, dzięki czemu pracownicy oszczędzają więcej i szybciej niż w przypadku indywidualnego oszczędzania. Dużym atutem jest też prostota programu – pracownik nie musi znać produktów inwestycyjnych i wybierać strategii, ponieważ zrobi to za niego instytucja finansowa. Ponadto, środki zgromadzone na rachunku PPK są w pełni prywatne, dlatego – w razie potrzeby – mogą być wykorzystane w dowolnym momencie, np. w przypadku choroby lub jako wkład własny przy zakupie domu czy mieszkania.

Na wprowadzeniu PPK skorzystać mogą również pracodawcy. Składki, które wpłacą na indywidualne konta pracowników są formą podwyżki odroczonej w czasie. Dzięki temu pracodawcy mają do dyspozycji nowy instrument motywowania i nagradzania pracowników. Co szczególnie istotne z perspektywy pracodawcy – PPK to wyraz odpowiedzialności za pracowników i ich rodziny. Oprócz tego, możliwość podwyższenia składki podstawowej może być dodatkowym wyróżnikiem budującym wizerunek dobrego pracodawcy, co jest szczególnie istotne w kontekście uwarunkowań rynku pracy.

PPK oznaczają też szereg korzyści dla gospodarki. Wszystkie środki gromadzone w ramach PPK są inwestowane, a to oznacza nowy strumień kapitału. Doświadczenia innych państw, w których funkcjonują podobne programy pokazują, że PPK zapewnią napływ lokalnego kapitału, który będzie inwestowany w podmioty gospodarcze. To przełoży się na ich szybszy rozwój, a co za tym idzie – lepszą sytuację ekonomiczną w kraju.

Instytucje w PPK

Jesteśmy częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, której celem jest zapewnienie narzędzi sprzyjających rozwojowi i zwiększaniu potencjału inwestycyjnego zarówno dla przedsiębiorców, samorządów, jak i osób prywatnych.

W zarządzaniu PPK korzystamy z wiedzy i doświadczenia całej Grupy PFR, która odgrywa kluczową rolę dla funkcjonowania systemu PPK. Uzyskujemy w ten sposób efekt synergii, który możemy przekazać naszym klientom w postaci oferty na miarę ich potrzeb. 

INSTYTUCJA WYZNACZONA

Jako instytucja wyznaczona mamy świadomość odpowiedzialności, jaką powierzył nam ustawodawca. Naszą rolą jest wspieranie uczestników PPK w długoterminowym oszczędzaniu. Zapewniamy też powszechny dostęp do systemu PPK – jesteśmy w pełni przygotowani, by uruchomić program dla każdego pracodawcy.

Obok wypełniania obowiązków instytucji wyznaczonej, równolegle prowadzimy działalność na takich samych zasadach jak inne TFI, dlatego dbamy, by nasza oferta jak najlepiej odpowiadała potrzebom rynku i spełniała oczekiwania klientów.

no alternative text available

EWIDENCJA

 • ewidencja uczestników

 • rejestr instytucji finansowych oferujących PPK

no alternative text available

INSTYTUCJA WYZNACZONA

 • najlepsze praktyki w zarzadzaniu PPK

 • powszechność dostępu do PPK

 • wsparcie w zarządzaniu PPK dla każdego pracodawcy i pracownika

no alternative text available

PORTAL INFORMACYJNY

 • szkolenia dla pracodawców

 • prezentacja instytucji finansowych

Rola PFR TFI w systemie PPK

Naszym priorytetem jest wspieranie długoterminowego oszczędzania oraz budowanie bezpieczeństwa finansowego Polaków. Wierzymy, że oferując produkty inwestycyjne na najwyższym poziomie, możemy zmieniać postawy Polaków wobec oszczędzania, a tym samym wspierać ich w dbaniu o stabilną przyszłość.

Zapewniamy najwyższą jakość oferowanych usług finansowych. Możemy to osiągnąć, dzięki doświadczeniu naszego zespołu ekspertów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami zamkniętymi i otwartymi oraz produktami oszczędnościowymi i inwestycyjnymi. Specjalizujemy się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Jednocześnie PFR TFI zostało wskazane w ustawie jako instytucja wyznaczona. Kluczowym zadaniem PFR TFI jako instytucji wyznaczonej jest zagwarantowanie pracodawcom i pracownikom powszechnego dostępu do oferty PPK. PFR TFI jest gotowe zawrzeć umowę z każdym pracodawcą. 

Aktualności PPK

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji