Warto wybrać PPK w PFR TFI

Stoisz przed wyborem instytucji, której powierzysz zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w Twojej firmie?

W PFR TFI przygotowaliśmy kompleksową ofertę, dzięki której wdrożenie i obsługa PPK w Twojej firmie bedą przebiegały sprawnie i angażowały jak najmniej Twojego czasu i środków. Zapewniamy pełne wsparcie naszych ekspertów na każdym etapie tworzenia i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych- zarówno w zakresie działań administracyjnych, operacyjnych, jak i szkoleń dla pracowników i pracodawców, komunikacji oraz obsługi zleceń.

Potrzebujesz więcej informacji o PPK? Odwiedź stronę www.pfrtfi.pl

Sprawdź, jak podpisać umowę o zarządzanie PPK

Interaktywna instrukcja krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces zawierania umowy.

Zdajemy sobie sprawę, że wdrożenie i obsługa PPK to duże wyzwanie, dlatego u nas możesz liczyć na kompleksowe wsparcie oraz narzędzia, które ułatwią uruchomienie i prowadzenie programu. Oto, co oferujemy:

No alt text available for image

Kompleksowe wsparcie oraz wysoka jakość

No alt text available for image

Przyjazny system do obsługi

No alt text available for image

Edukacja

No alt text available for image

Doświadczenie i kompetencje

No alt text available for image

Zdalny proces wdrożenia i obsługi PPK

No alt text available for image

Wiarygodność i stabilność

No alt text available for image

Profesjonalni zarządzający

No alt text available for image

Atrakcyjne opłaty za zarządzanie

No alt text available for image

Synergia Grupy PFR

no alternative text available

Profesjonalny zespół do obsługi firmy

Przygotuje indywidualny harmonogram wdrożenia PPK uwzględniający specyfikę Twojej organizacji oraz komunikację z pracownikami. Pomoże przejść przez cały proces, przeszkoli z procedur i systemów, przekaże wzory formularzy, deklaracji i materiały dla pracowników. 

no alternative text available

Nowoczesny i intuicyjny system iPPK do obsługi programu

System iPPK to wsparcie we wdrażaniu i obsłudze PPK. Przyjazne narzędzie umożliwi sprawne zarządzanie programem  i wypełnienie obowiązków wobec pracowników, a także pozwoli na automatyzację procesów i ograniczenie zaangażowania z Twojej strony.

no alternative text available

Pomoc w wypełnieniu obowiązków pracodawcy

Pomagamy wypełnić obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów o PPK. Podpowiemy kiedy i o czym poinformować pracowników, jak obsłużyć dyspozycje, w jaki sposób dokonać aktualizacji list zgłoszonych pracowników.

no alternative text available

Szkolenia i materiały informacyjne

Prowadzimy kompleksowe szkolenia dla Ciebie oraz Twoich pracowników zarówno w siedzibie firmy, jak i online. Osobom odpowiedzialnym za wdrożenie PPK przedstawimy szczegółowe zagadnienia związane z obsługą programu i działaniem systemu iPPK. 

Z nami wdrożysz PPK w kilku prostych krokach

1

Skonsultuj się z przedstawicielami PFR TFI. 

4

Przekaż pracownikom podstawowe informacje o PPK i PFR TFI. Zbierz od nich ewentualne deklaracje.

2

Wyznacz osoby odpowiedzialne za wdrożenie i obsługę PPK po stronie firmy.

5

Podpisz umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz Twoich pracowników. Dołącz listę zgłoszonych pracowników. 

3

Podpisz  umowę o zarządzanie PPK.

6

Oblicz i przekaż pierwsze wpłaty.

Sprawne wdrożenie PPK w nowo powstałej firmie

Każdego dnia w Polsce powstaje około 1000 firm. One także są zobowiązane do utworzenia PPK, jeśli zatrudniają pracowników. Obowiązują je indywidualne terminy wdrożenia. Na podpisanie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika mają czas najpóźniej do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął okres 3 miesięcy (90 dni) zatrudnienia tej osoby.

Weźmy jako przykład przedsiębiorcę, który pierwszego pracownika zatrudnił 1 maja. W jego przypadku okres 3 miesięcy od chwili zatrudnienia upłynie 30 lipca, zatem na zawarcie umowy o prowadzenie PPK będzie miał czas do 10 sierpnia. Umowę o zarządzanie z wybraną instytucją finansową powinien podpisać co najmniej 10 dni roboczych wcześniej, czyli do 27 lipca. Co warto podkreślić, w tej sytuacji nie ma znaczenia, czy nowy pracownik miał PPK u swojego poprzedniego pracodawcy. Należy jednak pamiętać, że wybór instytucji finansowej powinien być dokonany z udziałem pracowników.

Harmonogram wdrażania PPK

Korzyści

Pracownicze Plany Kapitałowe to program zaprojektowany w taki sposób, który pozwoli uzyskać korzyści przez wszystkie uczestniczące w nim strony  - również pracodawcę. W tym miejscu dowiesz się, jakie korzyści możesz uzyskać dzięki PPK. 

no alternative text available

Pozytywny wizerunek pracodawcy

Zyskujesz dodatkowe narzędzie motywacyjne, dzięki możliwości dokonywania dodatkowych wpłat do 2,5% wynagrodzenia. To może stanowić istotną przewagę w kontekście pozyskiwania i utrzymywania pracowników. 

no alternative text available

Łatwiejszy dostęp do finansowania

Długoterminowe oszczędności w PPK to środki, które mogą realnie przyczynić się do rozwoju gospodarki poprzez zwiększenie kapitału dostępnego dla polskich firm.

no alternative text available

Zwiększenie lojalności pracowników

Coraz więcej osób oczekuje ze strony pracodawcy zaangażowania w kwestie społeczne. Pracodawcy, którzy spełniają te oczekiwania mogą liczyć na większe zaangażowanie, lojalność i poparcie ze strony pracowników.

no alternative text available

Społeczna odpowiedzialność biznesu

W ocenie działalnosci biznesowej uwzględnia się m.in. zaangażowanie w kwestie społeczne. Przykładem  jest odpowiedzialność za pracowników i ich bezpieczeństwo finansowe.

no alternative text available

Ulgi finansowe

Wpłaty pracodawcy stnowią koszt uzyskania przychodu i pomniejszają podstawę naliczenia podatku dochodowego. Ponadto nie wlicza się ich do podstawy wynagrodzenia, od której ustalana jest wysokość składek emerytalno-rentowych.

no alternative text available

Bezpieczeństwo finansowe pracowników

Zwiększając kwotę odprowadzaną na rachunki PPK pracowników, pracodawcy mają okazję do pokazania, że troszczą się o bezpieczeństwo finansowe pracowników i ich rodzin. 

Niskie opłaty za zarządzanie

Atrakcyjne  stawki za zarządzanie to tylko jeden z wielu atutów PPK w PFR TFI. Ich poziom jest znacznie niższy niż maksymalny dopuszczalny przez ustawę (0,5% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku).

Aktualne stawki wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami PPK

Pobierane przez nas wynagrodzenie za zarządzanie subfunduszem jest wliczone w cenę jednostki uczestnictwa.

Poza wynagrodzeniem za zarządzanie nie pobieramy żadnych opłat od pracodawcy ani od uczestnika PPK, w tym także za:

  • zamianę środków między subfunduszami oraz zmianę podziału bieżącej wpłaty do PPK, bez względu na ich liczbę w ciągu roku,
  • wpłaty do PPK, wpłaty powitalne i dopłaty roczne od państwa,
  • wypłaty i wypłaty transferowe, zwroty,
  • dostęp do systemu iPPK dla pracodawców oraz serwisu IAT FI dla uczestników.

Przydatne narzędzia

Zmiana instytucji zarządzającej na PFR TFI

Poziom obsługi, oferowane wsparcie oraz narzędzia, a także osiągane wyniki inwestycyjne w każdej instytucji finansowej zarządzającej PPK mogą być różne. Pamiętaj, że w każdej chwili w porozumieniu z pracownikami możesz przenieść zarządzanie PPK do PFR TFI. Cały proces to tylko kilka etapów:

Zmiana instytucji zarządzającej na PFR TFI

Uwaga!

Okres wypowiedzenia umowy o zarządzanie jest określony w jej postanowieniach i może wynosić np. 3 miesiące. Nie wpływa to na harmonogram zmiany instytucji finansowej. Przez jakiś czas pracodawca jest związany dwiema umowami o zarządzanie PPK, przy czym ta pierwotna umowa nie będzie już aktywna, gdyż powiązane z nią umowy o prowadzenie PPK przestaną obowiązywać.

Multimedia

Szukasz informacji o PPK w formie krótkich filmów lub szkoleń online. Tutaj znajdziesz ciekawe materiały.

Film instruktażowy iPPK

System iPPK to wsparcie dla każdego pracodawcy we wdrażaniu i obsłudze PPK. Pozwala na pełną obsługę PPK z dowolnego miejsca.
Obejrzyj krótki film, aby dowiedzieć się więcej o wszystkich możliwościach iPPK.

Do pobrania

Potrzebujesz więcej szczegółowych informacji, a może szukasz wzorów dokumentów? Przygotowaliśmy dla ciebie zestaw najważniejszych plików. 

PPK W PFR TFI - NASZA OFERTA

Sprawdź naszą ofertę na utworzenie, zarządzanie i prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitłowego.

PORADNIK PRACODAWCY

W tym dokumencie znajdziesz informacje, które pomogą Ci w sprawnym wdrozeniu PPK w Twojej firmie.

PROSPEKT INFORMACYJNY PFR PPK SFIO

Znajdziesz tu m.in. szczegóółowe informacje na temat praw przysługujących uczestnikom, polityki inwestycyjnej czy ryzyka związanego z inwestowaniem. 

Wzory formularzy i deklaracji dla uczestników PPK znajdziesz w zakłdace Centrum wiedzy. Aby przejść do zakładki, kliknij poniższy przycisk. 

To warto wiedzieć o PPK

Nasi eksperci odpowiadają na najczęściej zadawane pytania o PPK. W każdym artykule znajdziesz wyjaśnienie praktycznych kwestii związanych z wdrożeniem i obsługą PPK. 

no alternative text available

PPK – z myślą o przyszłości rodzin

Jeden z naszych klientów - Związek Dużych Rodzin Trzy Plus – został wyróżniony nagrodą portalu Moje PPK przyznawaną w ramach programu „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca”. Jest to wyróżnienie za szczególne zaangażowanie we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pracownicy organizacji bardzo licznie przystąpili do programu, ale dla związku PPK to coś więcej niż tylko system długoterminowego oszczędzania dla pracowników. Traktują je jako jeden z istotnych instrumentów wspierających rodziców, a także dorosłe pracujące dzieci pochodzące z dużych rodzin w budowaniu długofalowej stabilności finansowej.

26 kwietnia 2022, Natalia Soldecka

no alternative text available

PPK - maksimum korzyści przy minimalnych wpłatach

Uczestnicy PPK, których wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotnosci płacy minimalnej, mogą obniżyć wysokość swoich obowiązkowych wpłat z 2% nawet do 0,5%. Biorąc pod uwagę fakt, że pracodawca zawsze finansuje wpłaty w wysokości co najmniej 1,5% wynagrodzenia, taki uczestnik co miesiąc otrzymuje od pracodawcy na swój rachunek PPK aż 3 razy więcej środków niż sam wpłacił.

28 grudnia 2021, Piotr Sawczuk

no alternative text available

Nie czekaj z zawarciem umowy o zarządzanie PPK na oficjalne wezwanie!

Po czterech etapach wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych aktywny program PPK funkcjonował w 265 tys. firmach i instytucjach. Dzięki temu ponad 2 mln pracowników rozpoczęło oszczędzanie na swoją przyszłość. Jednocześnie ponad 670 tysięcy podmiotów zatrudniających nie utworzyło w terminie PPK pomimo takiego obowiązku. Przypominamy, że umowę o zarządzanie mogą podpisać w każdej chwili.

21 października 2021, Monika Andrzejczyk

Więcej artykułów z odpowiedziami na pytania najcześciej zadawane przez pracodawców znajdziesz w zakładce Centrum wiedzy. Kliknij w poniższy przycisk, aby dowiedzieć się więcej. 

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji