W 2018 roku Elemental Holding nabył 85% udziałów niemieckiej spółki Recat. Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN w 2019 roku odkupił 32% udziałów w tej spółce. Celem refinansowania było dostarczenie finansowania na zwiększenie skali działalności grupy na rynku recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych w Europie Zachodniej i wejście na rynek amerykański.

rodzaj finansowania

Rodzaj finansowania: objęcie udziałów w spółce zależnej

Charakterystyka spółki

Elemental Holding działa w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi. Strategia grupy polega na inwestowaniu w podmioty zajmujące się urban mining i recyklingiem. Spółki należące do Grupy Elemental prowadzą działalność w ramach trzech linii biznesowych: recyklingu metali z grupy PGM (platinium group metals) z katalizatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz złomu metali nieżelaznych (non-ferrous).

Motywacja spółki do kapitałowej ekspansji zagranicznej

Elemental Holding działa w branży surowców strategicznych. Odzyskiwanie cennych i rzadkich metali nie jest możliwe bez dostępu do rynku zakupowego, do materiałów i surowca. Rynki zakupu materiałów do recyklingu i sprzedaży produktów mają zasięg globalny. Kierunki ekspansji zagranicznej spółki ewoluowały wraz z sytuacją firmy oraz zmianami w otoczeniu biznesowym. Spółki wchodzące w skład grupy mają siedziby w krajach Unii Europejskiej, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Singapurze, Malezji oraz w Stanach Zjednoczonych.

Wybór kierunku ekspansji

Decyzja o wejściu Elemental Holding do krajów Europy Zachodniej: Niemiec, Wielkiej Brytanii i Finlandii była związana z rynkiem zakupowym i pochodzeniem materiałów i surowców. W swojej strategii ekspansji spółka wybiera rynki, które oferują najlepszy bilans pomiędzy przewidywaną rentownością i możliwym do uzyskania wolumenem obrotów. 

Wyjście funduszu z inwestycji

W kwietniu 2023 r. Elemental odkupił od funduszu 32% udziałów w spółce Recat.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji