PFR TFI zajmuje się tworzeniem funduszy inwestycyjnych, zarządzaniem nimi, reprezentowaniem ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniem zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Nasza działalność koncentruje się na trzech obszarach: Pracowniczych Planach Kapitałowych, ekspansji zagranicznej oraz zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

PFR TFI działa na zasadach komercyjnych. Nasze funkcjonowanie jest uregulowane ustawą z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Podobnie jak wszystkie TFI podlegamy nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Zarządzamy funduszami inwestycyjnymi. W naszym portfolio są zarówno wyspecjalizowane fundusze zamknięte – ukierunkowane na nieruchomości, innowacje, inwestycje infrastrukturalne czy ekspansję zagraniczną, jak i fundusze otwarte zdefiniowanej daty dedykowane PPK.   

logo pfr tfi

Zarządzamy funduszami, wspieramy przedsiębiorczość i długoterminowe oszczędzanie.
Sprawdź, jak możemy wesprzeć Twój sukces.

GŁÓWNE OBSZARY NASZEGO DZIAŁANIA

no alternative text available

Ekspansja zagraniczna

Jednym z naszych wyjątkowych produktów inwestycyjnych jest Fundusz Ekspansji Zagranicznej, wspierający krajowe podmioty, które mają odwagę i możliwości by rozwijać się poza naszymi granicami.

no alternative text available

Pracownicze Plany Kapitałowe

Wspieranie długoterminowego oszczędzania oraz budowanie bezpieczeństwa finansowego Polaków poprzez zarządzanie PPK traktujemy jako misję i fundament dla lepszego jutra nas wszystkich.

no alternative text available

Fundusze inwestycyjne zamknięte

Zarządzamy funduszami zamkniętymi aktywów niepublicznych, inwestującymi w polską gospodarkę i rozwój polskich przedsiębiorstw.

Logo IZFiA 25 lat
Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji