PFR TFI zajmuje się tworzeniem funduszy inwestycyjnych, zarządzaniem nimi, reprezentowaniem ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniem zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Nasza działalność koncentruje się na trzech obszarach: Pracowniczych Planach Kapitałowych, ekspansji zagranicznej oraz zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

PFR TFI działa na zasadach komercyjnych. Nasze funkcjonowanie jest uregulowane ustawą z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Podobnie jak wszystkie TFI podlegamy nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Zarządzamy funduszami inwestycyjnymi. W naszym portfolio są zarówno wyspecjalizowane fundusze zamknięte – ukierunkowane na nieruchomości, innowacje, inwestycje infrastrukturalne czy ekspansję zagraniczną, jak i fundusze otwarte zdefiniowanej daty dedykowane PPK.   

logo pfr tfi

Zarządzamy funduszami, wspieramy przedsiębiorczość i długoterminowe oszczędzanie.
Sprawdź, jak możemy wesprzeć Twój sukces.

GŁÓWNE OBSZARY NASZEGO DZIAŁANIA

no alternative text available

Pracownicze Plany Kapitałowe

Wspieranie długoterminowego oszczędzania oraz budowanie bezpieczeństwa finansowego Polaków poprzez zarządzanie PPK traktujemy jako misję i fundament dla lepszego jutra nas wszystkich.

no alternative text available

Fundusze inwestycyjne zamknięte

Zarządzamy funduszami zamkniętymi aktywów niepublicznych, inwestującymi w polską gospodarkę i rozwój polskich przedsiębiorstw.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji