Informacje o PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to praktyczne wdrożenie w życie idei powiększenia oszczędności Polaków z myślą o ich przyszłej emeryturze. Celem programu jest budowanie nawyku długoterminowego budowania kapitału własnego Polaków.

Jak działa PPK?

 

Program pracowniczy

o charakterze powszechnym

 

 

Współfinansowanie przez

Pracownika i Pracodawcę

Wzrost konkurencyjności

 

Cel: emerytura

Wyższe oszczędności Polaków

Jakie są korzyści z PPK?

Pracownik

Składki finansowane przez pracodawcę są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne

Wypłata zysków z inwestycji bez podatku od zysków kapitałowych

Pracodawca

Dodatkowy bonus dla pracowników bez konieczności spełniania dodatkowych warunków

Składki są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne

Jaką rolę pełni PFR TFI?

Kluczowym zadaniem PFR TFI jako instytucji wyznaczonej jest zagwarantowanie pracodawcom i pracownikom pełnego dostępu do oferty PPK. PFR TFI nie odmówi utworzenia programu dla danego przedsiębiorstwa i będzie gotowe zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z każdym pracodawcą.

Jakie są składki w PPK?
Składki w PPK

Artykuły

PPK krok po kroku

Pracownicze Plany Kapitałowe zostały wprowadzone po to, by zachęcić Polaków do oszczędzania na przyszłość.

Sprawdź
PPK w innych państwach

Oszczędzanie w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych stało się faktem.

Sprawdź
Wypłata środków z PPK

Środki zgromadzone w ramach PPK można będzie wypłacić przy określonych warunkach.

Sprawdź
Kalkulatory PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) pozwalają na zaoszczędzenie dodatkowych środków na spokojną emeryturę.

Sprawdź
Podmioty PPK

W Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) uczestniczy kilka podmiotów.

Sprawdź
Fundusze zdefiniowanej daty

Czym są fundusze zdefiniowanej daty?

Sprawdź
TFI i PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe stały się faktem. Ustawa wprowadzająca je w życie obowiązuje już od 1 stycznia 2019 roku.

Sprawdź
Kiedy PPK wchodzą w życie?

Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) z 4 października 2018 r.

Sprawdź
Składki PPK

Po podpisaniu umowy z instytucją finansową, która będzie zarządzała Pracowniczymi Planami Kapitałowymi dla danego pracodawcy

Sprawdź
Dla kogo PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to prawdziwa innowacja w zakresie gromadzenia środków na czas po zakończeniu aktywności zawodowej.

Sprawdź
Zasady PPK

PPK stanowi istotne uzupełnienie obecnych na rynku form długoterminowego oszczędzania.

Sprawdź
Czym jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system długoterminowego oszczędzania.

Sprawdź