Mariusz Świacki

Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych

W PFR TFI jako Dyrektor Departamentu odpowiada za zarządzanie Funduszami Aktywów Niepublicznych. Posiada wieloletnie  doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich w towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz instytucjach finansowych. W swojej karierze kierował Departamentem Zarządzania Portfelem Akcji w PZU oraz zarządzał portfelami aktywów (m.in. akcji, obligacji korporacyjnych i zrównoważonymi) m. in w AXA Życie TU SA i Domu Maklerskim Trigon.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada także licencję doradcy inwestycyjnego nr 364 wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Brał udział w licznych szkoleniach, m.in. prowadzonym przez profesora Aswatha Damodarana w zakresie wyceny przedsiębiorstw.

ZOBACZ TAKŻE

No alt text available for image

Kamil Kosiński

Dyrektor departamentu zarządzania funduszami i aktywami

Ekspert w długoterminowym zarządzaniu aktywami. W latach 2012 – 2018 jako Dyrektor Pionu Inwestycyjnego Pekao PTE S.A.., zarządzał otwartym funduszem emerytalnym o aktywach przekraczających 4 mld zł osiągając stopę zwrotu na poziomie 42,8%.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji