Mariusz Świacki

Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych

W PFR TFI jako dyrektor departamentu odpowiada za zarządzanie funduszami aktywów niepublicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich w towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz instytucjach finansowych. W swojej karierze kierował Departamentem Zarządzania Portfelem Akcji w PZU oraz zarządzał portfelami aktywów (m.in. akcji, obligacji korporacyjnych i zrównoważonymi) m.in w AXA Życie TU SA i Domu Maklerskim Trigon.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada także licencję doradcy inwestycyjnego nr 364. 

Brał udział w licznych szkoleniach, m.in. prowadzonym przez profesora Aswatha Damodarana w zakresie wyceny przedsiębiorstw.

ZOBACZ TAKŻE

No alt text available for image

Kamil Kosiński

Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Aktywami

Ekspert w długoterminowym zarządzaniu aktywami. W latach 2012-2018 jako Dyrektor Pionu Inwestycyjnego Pekao PTE S.A., zarządzał otwartym funduszem emerytalnym o aktywach przekraczających 4 mld zł, osiągając stopę zwrotu na poziomie 42,8%.

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji