Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej chcą inwestować i rozwijać biznes poza granicami kraju. W odpowiedzi na te potrzeby Grupa PFR przygotowała bogatą ofertę finansowania inwestycji polskich firm za granicą. Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZAN (FEZ), zarządzany przez PFR TFI S.A., oferuje finansowanie kapitałowe oraz dłużne zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw. Dzięki współpracy z FEZ polskie firmy mogą w skali międzynarodowej powtórzyć sukces odniesiony w Polsce.

Polscy przedsiębiorcy zainteresowani szeroko rozumianą ekspansją zagraniczną mają do dyspozycji bogatą ofertę Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Jedną z instytucji wspierających ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. PAIH prowadzi działania rozpoczynające się od promocji polskiej gospodarki i wzmacnianie wizerunku polskich marek na arenie międzynarodowej, przez zapewnienie dostępu do kompleksowych informacji na temat otoczenia gospodarczego i prawnego aż po pomoc w spełnieniu procedur administracyjnych.

Ofertę FEZ kierujemy do polskich firm z powodzeniem działających w kraju, dla których - czy to ze względu na nasiloną konkurencję i nasycenie rynku, czy niszowy produkt - rodzimy rynek stał się za mały i planują ekspansję na kolejne rynki. Więcej szczegółowych informacji na temat zasad działania Funduszu Ekspansji Zagranicznej znajdziesz w poniższych zakładkach:

Dlaczego FEZ współfinansuje inwestycje polskich firm za granicą?

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wspierają ciągły wzrost polskich firm i pomagają im w przejmowaniu najlepszych praktyk, przyczyniając się równocześnie do rozwoju tak polskiej gospodarki, jak też gospodarek krajów przyjmujących polskie inwestycje. Udział funduszu z Grupy PFR przesuwa granicę możliwości dla polskich firm, pozwala im pozyskać finansowanie na nowe przedsięwzięcia, które inaczej byłyby trudne do zrealizowania.

Naturalnym etapem przeobrażania się krajów rozwijających się w kraje rozwinięte jest pojawienie się znacznej ilości wychodzących inwestycji zagranicznych. Po 30 latach rozwoju gospodarki rynkowej wielu polskich przedsiębiorców czuje się na siłach i ma możliwość dokonania swoich pierwszych inwestycji zagranicznych. Pozwalają one zwiększyć skalę działalności, zdywersyfikować ryzyko, dają dostęp do nowych technologii i idei, oraz prowadzą do stworzenia w kraju nowych, wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy. Polscy przedsiębiorcy rozwijający międzynarodowy biznes, wzorem firm z innych państw europejskich, szukają partnerów, którzy udzielą im wsparcia w ekspansji zagranicznej. Według "Raportu Polskie inwestycje zagraniczne – jak pomóc przedsiębiorcom w ekspansji" od wielu lat w Europie i w Stanach Zjednoczonych działają wyspecjalizowane instytucje, które wspierają ekspansję zagraniczną tamtejszych przedsiębiorców udzielając im finansowania a także zapewniając pomoc merytoryczną i sieć kontaktów.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej wykorzystuje najlepsze praktyki wypracowane przez zagraniczne fundusze takie jak DEG (Niemcy), CDC Group (Wielka Brytania), IFU (Dania) OPIC (Stany Zjednoczone). Fundusz Ekspansji Zagranicznej to stabilny partner, który pozwala zmniejszyć ryzyko prowadzenia inwestycji zagranicznej lub osiągnąć większą jej skalę niż polski przedsiębiorca byłby w stanie uzyskać samodzielnie. Fundusz Ekspansji Zagranicznej nie posiada strategii sektorowej lub krajowej. Zamiast tego jest oparty o zasadę współinwestowania i podąża za polskimi przedsiębiorcami tam, gdzie przedsiębiorcy widzą szansę na stworzenie dochodowego biznesu.

pfr logo

Jeśli jesteś zainteresowany rozwojem dzięki Funduszowi Ekspansji Zagranicznej, skontaktuj się z nami

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji