Dlaczego warto nawiązać współpracę z PFR TFI?

PFR TFI posiada bogate doświadczenie w inwestowaniu powierzonych środków. Obecnie zarządzamy łącznie 16 funduszami inwestycyjnymi. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, stworzyliśmy bogatą ofertę, którą kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw oraz inwestorów instytucjonalnych.

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

AKTUALNOŚCI

No alt text available for image

Wzmacniamy rozwój gospodarczy Polski.

Zapewniamy Polakom skuteczne narzędzia do oszczędzania.

Budujemy przyszłość na solidnych fundamentach.

KOMENTARZE RYNKOWE

no alternative text available

Nowy krajobraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Po  dużym spadku wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych w  zeszłym roku spowodowanym pandemią COVID-19, w pierwszej połowie tego roku globalnie BIZ osiągnęły wartość około 852 miliardów dolarów, wykazując silniejsze niż oczekiwano odbicie - tak wynika z najnowszego  Monitora Trendów Inwestycyjnych, opublikowanego 19 października przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD).

18 listopada 2021, Natalia Soldecka

no alternative text available

Nie czekaj z zawarciem umowy o zarządzanie PPK na oficjalne wezwanie!

Po czterech etapach wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych aktywny program PPK funkcjonował w 265 tys. firmach i instytucjach. Dzięki temu ponad 2 mln pracowników rozpoczęło oszczędzanie na swoją przyszłość. Jednocześnie ponad 670 tysięcy podmiotów zatrudniających nie utworzyło w terminie PPK pomimo takiego obowiązku. Przypominamy, że umowę o zarządzanie mogą podpisać w każdej chwili.

21 października 2021, Monika Andrzejczyk

no alternative text available

Perspektywy dla polskich inwestorów w Niemczech

Według najnowszych danych opublikowanych przez KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Niemiecki Bank Rozwoju) spośród 3,9 mln średnich firm działających w Niemczech ok. 35% poszukuje rozwiązania zastępczego dla sukcesji rodzinnej i ich dotychczasowi właściciele są gotowi na sprzedaż i przekazanie firmy zewnętrznemu inwestorowi . To ważna informacja dla polskich firm. Bliskość logistyczna, wieloletnie powiązania kooperacyjne i znajomość uwarunkowań prawnych i podatkowych sprzyja podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w Niemczech.

11 października 2021, Wojciech Jabłoński

Scroll Up

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości (anonimowy)

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymagane

Zgłoszenie reklamacji