Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN

Czym jest fundusz?

Fundusz jest przeznaczony głównie dla spółek z sektora przemysłowego działających na rynku polskim, ale może inwestować również w sektorze usługowym.

Beneficjentami mogą być już działające przedsiębiorstwa, które mają doświadczenie w swojej branży, a ich model biznesowy i technologie dotychczas sprawdziły się na rynku.

Na szczególnie zainteresowanie mogą liczyć podmioty, którym:

 • już udało się zdobyć znaczącą pozycję rynkową w swojej branży lub
 • które wykazują znaczny potencjał wzrostu.
Kto może skorzystać z funduszu?
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Firmy o silnej pozycji rynkowej
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Firmy z potencjałem wzrostu
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw w skrócie
Termin naboru
Forma naboru

kontakt bezpośredni z PFR TFI

Branża
Forma finansowania

obejmowanie: akcji, obligacji; udzielanie pożyczek

Dla kogo
Cele

udoskonalanie produktów, poprawa efektywności operacyjnej oraz wzrostu organicznego lub w procesach przejęć innych podmiotów

Kwota wsparcia
Kwota wsparcia

30-300 mln zł

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?
 1. Współfinansowanie firm, które mają siedzibę w Polsce lub czerpią zasadniczą część przychodów z rynku krajowego.
 2. Wsparcie poprawy sytuacji przedsiębiorstw i ich konkurencyjności.
 3. Zwiększenie zdolności do wdrażania nowych technologii i przygotowanie do wdrażania nowoczesnych produktów.
Formy finansowania

W ramach funduszu istnieją trzy sposoby finansowania:

 • obejmowanie nowych lub nabywanie już istniejących akcji lub udziałów spółek kapitałowych,
 • obejmowanie obligacji, w tym w szczególności obligacji zamiennych na akcje,
 • udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom, w które fundusz już jest zaangażowany kapitałowo.
Obszar działania

Fundusz koncentruje się na przedsiębiorstwach, które mają siedzibę w Polsce, generują zasadniczą część przychodów na rynku polskim lub są powiązane z polską gospodarką w inny sposób.

Ważne jest, aby przedsiębiorstwo miało istotne znaczenie biznesowe – ze względu na pozycję rynkową lub potencjał rozwoju – dla całej branży w Polsce, w regionie lub na świecie.

Czas realizacji

Fundusz inwestuje w przedsiębiorstwo w perspektywie od 5 do 7 lat.

W sytuacji szczególnie uzasadnionej można przedłużyć czas inwestycji nawet do 20 lat.

Struktura udziałów po inwestycji przez fundusz

Docelowe zaangażowanie w przedsiębiorstwa w ramach inwestycji kształtuje się pomiędzy 10% a 50% kapitału zakładowego.

Najważniejsze korzyści

Przedsiębiorstwa mogą uzyskać wiele korzyści:

 • pozyskanie stabilnego i profesjonalnego partnera do inwestycji,
 • skorzystanie z wiedzy i doświadczenia Funduszu,
 • elastyczny wybór formy inwestycji,
 • pozyskanie środków o docelowej wartości nawet do 300 mln zł,
 • relatywnie długi horyzont współpracy,
 • jasne i zrozumiałe zasady.
Co zrobić, żeby otrzymać finansowanie?

Należy zgłosić się z informacjami o projekcie.

Fundusz analizuje te informacje oraz projekty. Na ich podstawie decyduje o formie i możliwości realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Zapraszamy do kontaktu!

Kto zarządza funduszem?

PFR TFI logo

Wpis funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych

RFI 1168

Skrócona nazwa funduszu

FIPP FIZAN

Wolisz zapytać nas bezpośrednio?

Może masz już wyobrażenia lub konkretne założenia co do projektu? Wolisz przedstawić je bezpośrednio?
Skorzystaj z formularza lub kontaktu telefonicznego.

Zapytaj o finansowanie!