Sprawozdanie Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego PFR BIZNEST FIZ za okres od 23 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku