Wycena wartości aktywów netto na dzień 11.09.2017 r.