Czym jest PFR Starter FIZ?

Fundusz Starter FIZ powstał w ramach programu POIR PFR. Środki z programu – w sumie 782 mln zł – przekazuje wybranym w konkurencyjnych przetargach Pośrednikom Finansowym, którymi są podmioty zarządzane przez zespoły wyspecjalizowane w inwestycjach typu venture capital. Pośrednicy inwestują w spółki, które znajdują się na najwcześniejszym etapie rozwoju i planują rozwijać działalność w oparciu o innowacyjne rozwiązania.

Kto może skorzystać z funduszu?
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Nowe innowacyjne spółki
Innowacyjne firmy na wczesnym etapie
Inwestorzy Prywatni
PFR Starter FIZ w skrócie
Termin naboru
Termin naboru

ogłaszany każdorazowo na stronie internetowej funduszu

Branża
Wsparcie dla

nowe innowacyjne firmy szukające stabilnego partnera w relatywnie długim horyzoncie i na jasnych zasadach

Dla kogo
Uczestnicy programu

nowe innowacyjne firmy; pośrednicy finansowi i zespoły nimi zarządzające; posiadacze prywatnego kapitału, szukający lokat na rynku venture

Kwota wsparcia
Kwota wsparcia

Dla Pośrednika Finansowego: 20-50 mln zł Dla pojedynczej spółki: do 3 mln zł

Jakie cele lub projekty realizuje fundusz?
 1. Wyszukiwanie na krajowym rynku młodych innowacyjnych przedsiębiorstw, które potrzebują kapitału na dalszy rozwój.
 2. Inwestowanie w obiecujące podmioty, które jeszcze nie rozpoczęły działalności.
 3. Zaangażowanie Pośredników Finansowych oraz Inwestorów Prywatnych w podnoszenie innowacyjności firm.
Formy finansowania
 1. Finansowanie kapitałowe: akcje, udziały.
 2. Finansowanie quasi-kapitałowe: obligacje, pożyczki z opcją konwersji na udziały lub akcje.

Fundusz może przyznać pojedynczej spółce dwa rodzaje finansowania:

 • pierwsza inwestycja w spółkę – do 1 mln PLN
 • możliwość kontynuacji inwestycji w spółkę – do 3 mln PLN całkowitego zaangażowania.
Obszar działania

Fundusz oferuje wsparcie dla spółek z siedzibą lub oddziałem w Polsce – pod warunkiem, że przewidują one rozwój działalności w Polsce, niezależnie od planów rozwoju na skalę międzynarodową. Siedziba firmy może znajdować się w regionie UE, EOG czy EFTA.

Czas realizacji

Fundusz realizuje inwestycję w ciągu 8 lat – 4 lata przypadają na okres inwestycyjny, a kolejne 4 lata to okres wychodzenia z inwestycji przez fundusz.

Termin każdego etapu może być przedłużony o 2 lata.

Struktura zaangażowania po inwestycji
 • Pośrednik Finansowy może objąć maksymalnie 49% praw udziałowych spółki.
 • Preferowane jest inwestowanie poprzez podnoszenie kapitału przedsiębiorstw.

Możliwe jest odkupowanie udziałów od dotychczasowych właścicieli, ale nie więcej niż 10% istniejących udziałów.

Jak działa proces inwestycyjny w PFR Starter FIZ?
 • PFR Starter FIZ wybiera w drodze otwartego i konkurencyjnego procesu Pośredników Finansowych, czyli fundusze venture capital. Następnie przekazuje im środki.
 • Do jednego Pośrednika może trafić kwota od 20 do 50 mln zł.
 • Inwestycja Funduszu może stanowić maksymalnie do 80% kapitalizacji funduszu venture capital, a pozostałe co najmniej 20% muszą wnieść Inwestorzy Prywatni i zespół zarządzający funduszem (Pośrednikiem Finansowym).
 • Inwestorzy Prywatni, PFR Starter FIZ oraz zespół zarządzający podpisują trójstronną umowę inwestycyjną.
 • Zespół zarządzający funduszem venture wyszukuje innowacyjne przedsiębiorstwa, ocenia ich biznesplany. Następnie decyduje, komu i w jakiej wielkości przyznać środki. Największe szanse mają spółki w najwcześniejszej fazie rozwoju, do których trafi do 70% inwestycji PFR Starter FIZ.

 

Co zrobić, aby zostać Pośrednikiem Finansowym?

PFR Ventures Sp. z o.o. zarządzająca PFR Starter FIZ ogłasza każdorazowo nabór do programu na stronie internetowej funduszu.

Proces naboru składa się z określonych etapów.

 1. Przygotowanie i złożenie przez zainteresowane podmioty aplikacji w procesie naboru. 
 2. Ocena złożonych aplikacji i wybór przez Komitet Inwestycyjny PFR Ventures sp. z o.o. najlepszych podmiotów do dalszych analiz.
 3. Szczegółowe badanie, obejmujące bezpośrednie spotkania.
 4. Wybór Pośredników Finansowych.

Kto zarządza PFR Starter FIZ?

PFR Ventures

Więcej informacji o PFR Starter FIZ

Zobacz stronę

Skrócona nazwa funduszu

PFR Starter FIZ

Wolisz zapytać nas bezpośrednio?

Może masz już wyobrażenia lub konkretne założenia co do projektu? Wolisz przedstawić je bezpośrednio?
Skorzystaj z formularza lub kontaktu telefonicznego.

Zapytaj o finansowanie na wczesnym etapie rozwoju!