Ogłoszenie o zmianie statutu PFR STARTER Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18 stycznia 2018 r.