Ogłoszenie o wykupie certyfikatów inwestycyjnych przez PFR KOFFI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty