Ogłoszenie o Zmianie Statutu PFR KOFFI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12 maja 2017 r.