Wycena wartości aktywów netto na dzień 5 grudnia 2016