Ogłoszenie o wykupie certyfikatów inwestycyjnych przez PFR OTWARTE INNOWACJE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty