Ogłoszenie o zamiarze wykupu certyfikatów inwestycyjnych serii A PFR Otwarte Innowacje Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego