Ogłoszenie o zmianie statutu PFR Otwarte Innowacje Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 2 sierpnia 2018 r.