Sprawozdanie Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego PFR OTWARTE INNOWACJE FIZ za okres od 21 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku