Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu Municypalnego FIZ AN z dnia 16 maja 2017 r.