Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu Municypalnego FIZ AN z dnia 2 grudnia 2016 r.