Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu Municypalnego FIZ AN z dnia 2 października 2017 r.