Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN z dnia 04 stycznia 2018 r.